Logo

Zaans Monetjaar gekoppeld aan 50-jarig bestaan Zaanstad
Meer voorbereidingstijd voor groot evenement in 2024

Een Zaans Monetjaar dat samenvalt met het 50-jarig bestaan van Zaanstad heeft de grootste kans van slagen. Dat heeft het college laten weten aan de gemeenteraad. Daarom wordt de focus van het haalbaarheidsonderzoek gelegd op een Monetjaar in 2024. Het Zaanse Monetjaar heeft als uitgangspunt dat de hele stad optimaal profiteert van het evenement. Het zou onder andere kunnen bestaan uit een expositie met werken van Monet met satelliet-tentoonstellingen, een programma voor de hele stad en een zomerfestival.

In eerste instantie richtte het haalbaarheidsonderzoek zich op een Monetjaar in 2021. In de zomer van 2021 is het immers 150 jaar geleden dat Monet in Zaandam verbleef en werkte. Maar uit een eerste inventarisatie bleek dat er te veel onzekerheden zijn. Dat pas aan het eind van 2018 duidelijk is hoeveel schilderijen onderdeel kunnen uitmaken van de grote tentoonstelling en dat daardoor de organisatorische en financiële consequenties nog later inzichtelijk zijn, gaf uiteindelijk de doorslag.

Zaanstad 50 jaar
‘We hebben er uiteindelijk voor gekozen om meer tijd te nemen’, zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. ‘Als we zo’n evenement, samen met onze partners in de stad, willen organiseren, dan moeten we dat goed doen en niet een beetje goed. We hebben in onze afweging ook de ervaringen van andere organisatoren van grote evenementen in het land meegewogen. Bovendien bestaat Zaanstad in 2024 50 jaar. Een ideaal moment voor een feest met uitstraling binnen Zaanstad, maar ook daarbuiten. Dit neemt niet weg dat er in aanloop naar 2024 al andere, kleinere activiteiten rondom Monet door partners in de stad, zoals de Stichting Monet, worden georganiseerd en dat is alleen maar mooi.’

Onderzoek
Op dit moment wordt het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door adviesbureau BMC in samenwerking met het Zaans Museum. Uitgangspunt is dat de hele stad optimaal profiteert van een Zaans Monetprogramma, in economische en maatschappelijke zin. Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Zo wordt bekeken welke werken in 2024 beschikbaar zouden zijn voor een expositie in Zaanstad. Daarnaast wordt gekeken naar de investeringen die nodig zijn om het Zaans Museum geschikt te maken voor die expositie. Ook wordt gekeken naar een logisch en samenhangend programma voor heel Zaanstad en hoe zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van het evenement. Hiervoor wordt een plan gemaakt wat als leidraad dient voor de gehele invulling van het Monetjaar. Eind 2018 moet er een businessplan liggen waar de haalbaarheid en de financiële consequenties van een Monetjaar in staan omschreven.

Monet in de Zaanstreek
Schilder Claude Monet (1840-1926) verbleef in 1871 vier maanden lang in Zaandam en maakte 25 schilderijen en negen schetsen van het kenmerkende Zaanse en Hollandse landschap aan de vooravond van de industrialisatie. Zijn werken geven een impressie van de kwaliteiten van Zaandam en de Zaanstreek: de weerspiegelingen van de omgeving in het water, de veelkleurige gebouwen, molens, houten huizen, weidse landschappen met verre horizonten en prachtige wolkenluchten, scheepvaart en bedrijvigheid.
Het landschap en een deel van de plekken waar hij verbleef zijn nog steeds te bezoeken. Daarmee vormen de schilderijen een concrete handvat om de kwaliteiten van het huidige Zaandam en de omringende landschappen te laten zien en te versterken.

Kansen voor de Zaanstreek
Munnikendam: ‘Monet was gefascineerd door het Zaanse landschap en zijn schilderijen vertellen het verhaal van onze gemeenschappelijke Zaanse geschiedenis. Dat is iets waar wij met elkaar heel trots op mogen zijn. Met Monet hebben we een unieke troef in handen om Zaanstad bekendheid te geven als aantrekkelijke stad om in te wonen en te recreëren. Bovendien is dit een uitgelezen kans om de groei van het aantal (inter)nationale toeristen naar de Zaanstreek te bevorderen. Dat heeft weer een positieve invloed op onze lokale economie’.

De definitieve keuze voor het realiseren van het Zaans Monetprogramma vindt plaats als de haalbaarheid is aangetoond, de aanvullende investeringen in kaart zijn gebracht en de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen.


Bijlagen