Logo

Groeiend personeelstekort kinderopvang heeft grote impact op de arbeidsmarkt in Haaglanden

 
Werkgevers in de kinderopvang hebben in Haaglanden te maken met een groot tekort aan personeel. De arbeidsmarkt is voor hen zeer krap. In de afgelopen jaren nam het aantal vacatures voor pedagogisch medewerker in de regio toe tot 250 eind 2022, volgens ramingen van UWV. Tegelijkertijd daalde het aantal werkzoekenden in dat beroep tot zo’n 40 personen. Dit heeft grote gevolgen voor andere sectoren. UWV, gemeenten, werkgevers, sector en opleiders in Haaglanden werken samen om werkzoekenden te interesseren en op te leiden en zo het personeelstekort aan te pakken. Ook ministeries, SBB en sector ontwikkelen een loopbaanpad via praktijkleren in het mbo.

Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden: ‘Alles is met alles verbonden in onze samenleving. Het is een grote winst als de vacatures in de kinderopvang worden vervuld. Want werken er genoeg betrokken medewerkers in de kinderopvang, dan kunnen ouders met een gerust hart naar hun werk. Misschien kunnen ze zelfs een paar uur extra werken waardoor een organisatie nog betere resultaten haalt. Daarom zet UWV zich samen met partners in Haaglanden in om mensen, die graag met en voor kinderen werken, te interesseren én op te leiden voor een baan in de kinderopvang. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Een mooi voorbeeld is iemand van in de 60 die via een leer-werktraject met veel passie in de kinderopvang is gaan werken. Zo maken we én de kandidaat, én de werkgever én werkende ouders blij.’

Kinderopvang onmisbaar voor functioneren samenleving

De kinderopvang vervult als maatschappelijke sector een essentiële rol voor het functioneren en de kwaiteit van de samenleving. Werkgevers in álle sectoren kunnen te maken krijgen met een moeizamere vervulling van hun vacatures als kinderopvang onvoldoende beschikbaar is voor huidig en toekomstig personeel. Arbeidspotentieel dat nog aan de kant staat of meer uren willen werken, blijft dan onbenut. Twee derde van de werkgevers in de kinderopvang noemt in een peiling het gebrek aan geschikte kandidaten als één van de belangrijkste oorzaken voor het personeelstekort. Een andere oorzaak die wordt genoemd is het ziekteverzuim in de sector. Oplossingen om het personeelstekort aan te pakken zijn:

Grote tekorten in de kinderopvang

UWV verstrekte eind april 2023 in Haaglanden aan 44 werkzoekende (pedagogisch) medewerkers kinderopvang een WW-uitkering. Medio 2020 werd in het eerste jaar van de coronapandemie aan ruim 100 werkzoekenden een uitkering verstrekt. In de eerste helft van 2021 leidden de derde coronagolf en de lock down opnieuw tot een oplopend aantal werkzoekenden met een WW-uitkering. Hervatting van het maatschappelijk leven en het economisch herstel zorgden voor een dalende trend. Het aantal openstaande vacatures voor (pedagogisch) medewerker nam tegelijkertijd toe. Van zo’n 100 begin 2020 naar 250 eind 2022. Een zeer krappe arbeidsmarkt is hiervan het gevolg.

Vacatures en werkzoekenden Kinderopvang in Haaglanden

Als de kabinetsplannen worden doorgevoerd om voor alle werkende ouders de kinderopvang bijna helemaal te vergoeden, is de verwachting dat nog meer ouders een beroep doen op kinderopvang. AFB Research voorspelt dan voor 2032 een landelijk personeelstekort van 32.500 personen in de kinderopvang, waarvan zo’n 7.100 in de provincie Zuid-Holland. In werkgebied Haaglanden en Nieuwe Waterweg gaat het om een verwacht tekort van 2.500 personen. Binnen dit werkgebied vallen ook delen van Rijnmond en Zuid-Holland Centraal.

Zij-instromers oplossing voor personeelstekort in kinderopvang

Werken in de kinderopvang is heel divers en bestaat onder andere uit het begeleiden van kinderen bij spelactiviteiten, observeren van gedrag en samenwerken met ouders. Het is een baan waarin je bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. In Haaglanden werken UWV, gemeenten, werkgevers en opleiders nauw samen om mensen te interesseren en op te leiden voor de kinderopvang. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met werkgever Twee Samen. Kandidaten met de juiste competenties leiden we op voor een baan als pedagogisch medewerker. Voorbeelden van belangrijke skills en vaardigheden om als (pedagogisch) medewerker kinderopvang aan de slag te kunnen zijn:

Zij-instromers die een ander loopbaanpad willen kiezen en graag met en voor kinderen willen werken, dragen bij aan het terugdringen van de tekorten in de kinderopvang. Werkzoekenden die geïntresseerd zijn in omscholing in de kinderopvang kunnen contact opnemen met hun contactpersoon bij UWV.

 

Ontwikkelingen WW: uitkeringen dalen 2,5% in april 2023

UWV verstrekte eind april 2023 in Haaglanden 7.082 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. In die maand daalde het aantal WW-uitkeringen met 182, oftewel met -2,5%. De grootste dalingen deden zich, met 130 uitkeringen minder, voor bij de agrarische en technische beroepen. De grootste stijging was in april te zien bij leidinggevende beroepen. Daar kwamen 21 WW-uitkeringen bij.

In vergelijking met april 2022 daalden de WW-uitkeringen met 886, oftewel -11,1%. Met samen 578 minder WW-uitkeringen droegen het meest aan deze daling bij de dienstverlenende, economisch-administratieve en commerciële beroepen. Leidinggevende beroepen lieten met 23 meer WW-uitkeringen de grootste toename zien.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor Haaglanden met 1,6% eind april 2023 even hoog als voor heel Nederland. Ook vorig jaar waren het regionaal en landelijk WW-percentage met 1,8% gelijk aan elkaar.


Bijlagen

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn