Logo

Sterke stijging van infecties met vleesetende bacterie

Artsen zien een sterke stijging van het aantal infecties veroorzaakt door groep A-streptokokken, ook wel de vleesetende bacterie genoemd. Volgens Jan Sinnige, arts-microbioloog bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk draagt de huidige toename van luchtweginfecties zoals griep bij aan de stijging: “De verminderde blootstelling aan gewone luchtwegvirussen en streptokokken de afgelopen jaren door bijvoorbeeld de anderhalve meter regel, verhogen nu juist het aantal infecties”.  

De groep A-streptokok kan een ernstige weefselinfectie veroorzaken; de Necrotiserende Weke Delen Infectie (NWDI). Vaak krijgen mensen hierbij grote wonden. Het brandwondencentrum in Beverwijk, dat gespecialiseerd is in de zorg voor patiënten met grote wonden, zag de afgelopen maanden driemaal zoveel patiënten met NWDI. ‘’De patiënten die naar ons worden verwezen, zijn nog maar het topje van de ijsberg. Veel chirurgen die naar ons verwijzen zeggen opvallend veel patiënten met NWDI te hebben gezien de afgelopen maanden’’, vult Annebeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg van het Rode Kruis Ziekenhuis, aan.

Snelheid diagnostiek is cruciaal
Snelheid in diagnostiek is cruciaal vertelt Jaco Suijker, die onderzoek doet naar NWDI. "Uit onderzoek blijkt dat deze infecties in de helft van de gevallen niet direct herkend worden, wat kan leiden tot een latere start van behandeling en daarmee meer schade aan het weefsel. Om grote littekens te voorkomen, is snelle herkenning dus geboden. Hierom is de huidige aandacht voor dit ziektebeeld van groot belang."

Meldplicht voor infecties
Het RIVM heeft per direct een meldingsplicht ingesteld voor alle ziektes die worden veroorzaakt door  groep A-streptokokken. De maatregel, die afgelopen donderdag is afgekondigd, moet beter zicht geven in de mate waarin de bacterie zorgt voor problemen.

“Een goed initiatief”, vindt De Vries.  Als initiatiefnemer van het Necrotiserende Weke Delen Infecties Kennis project zet zij zich samen met Suijker en Sinnige in om NWDI een bredere bekendheid te geven. “Patiënten komen namelijk niet zelden in een brandwondencentrum omdat de wonden die door deze ziekte ontstaan, ongeveer hetzelfde behandeld worden als ernstige, diepe brandwonden. Meer kennis van NWDI zal uiteindelijk tot minder ernstige verwondingen en lagere sterfte leiden.”

Actie naar SEH-artsen en Huisartsen
De laatste jaren werkten Suijker en De Vries vooral aan het verkrijgen van inzicht in de incidentie, diagnostiek, behandeling, morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van leven in de Nederlandse populatie. De komende periode delen zij hun adviezen over vroege diagnostiek met SEH artsen en huisartsen via speciaal daartoe ontwikkeld materiaal.  


Bijlagen

Over Brandwondenzorg Nederland

De Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam hebben op alle drie de locaties speciale voorzieningen om zowel volwassen als kinderen met ernstige brandwonden optimaal te behandelen. De brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken binnen Brandwondenzorg Nederland intensief samen om brandwonden te voorkomen en de behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden verder te optimaliseren. Meer informatie leest u op www.brandwondenzorg.nl.


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn