John de Geus (VORM) en Sander Lijbers (OpenSpace) voor project Fibonacci

Remote bouwplaats aansturing brengt versnelling in woningbouw

VORM past innovatie OpenSpace toe voor versnelling betaalbare woningen

Rotterdam, 17 januari 2023 - Techbedrijf  OpenSpace - wereldwijd leider in Reality Capture - en VORM 2050 – onderdeel van bouwende projectontwikkelaar VORM – slaan de handen ineen om het maken van betaalbare woningen te versnellen. Zij zijn een samenwerking gestart voor de aankomende drie jaar na een succesvolle pilot op project Fibonacci in Amsterdam. Met OpenSpace wordt de voortgang van een bouwproject in 360 graden vastgelegd en gevolgd, waarmee bouwplaatsen op afstand kunnen worden gevolgd en aangestuurd. Hiermee heeft de bouw essentiële voortgangsinformatie die continu voorziet in goedkoper, sneller en beter bouwen.

Dit sluit naadloos aan op de missie van VORM 2050: 20 procent goedkoper en 50 procent sneller bouwen. OpenSpace maakt met zijn specialistische tools voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars minder vervoersbewegingen mogelijk, door op afstand data te analyseren, notities te delen, informatie op te vragen en rapporten te genereren waarmee ieder bouwproject op performance continue kan worden gemonitord. John de Geus van VORM 2050 is enthousiast: “We kunnen de realiteit nu ieder moment vergelijken met ons BIM-model, wat ons contractstuk moet worden. Zo kunnen we beoordelen of er volgens contract gebouwd wordt en op elk moment zien of de kwaliteit en veiligheid in orde zijn.”

Digitaliseren bouwprocessen
De samenwerking met OpenSpace vormt voor VORM een volgende stap in het digitaliseren van het bouwproces, om op een slimme en efficiënte wijze de bouwplaats vast te leggen en de werkzaamheden op afstand te volgen. Met OpenSpace kan dat snel en eenvoudig, door met een standaard camera op de helm over de bouwplaats te bewegen. De camera legt in 360 graden de beelden vast en het OpenSpace-platform koppelt deze automatisch met de plattegrond en het BIM-model.

Eventuele bouwfouten – en daarmee faalkosten – zijn eerder in beeld en kunnen sneller opgelost of voorkomen worden. Ook op indirecte kosten, zoals vervoer, wordt bespaard. Een bezoek aan de bouwplaats is niet meer altijd noodzakelijk om te reageren op situaties die niet in lijn liggen met de verwachtingen. Het bouwproces verloopt hierdoor aanzienlijk efficiënter en effectiever door betere communicatie.

Sander Lijbers van OpenSpace: “VORM 2050 is in mijn ogen een schoolvoorbeeld van een innovatieve bouwende projectontwikkelaar die slimmer, beter, efficiënter en goedkoper wil bouwen, maar altijd met het oog op de hoogst mogelijke kwaliteit. OpenSpace brengt een nieuw niveau van transparantie naar de bouw en draagt met haar efficiënte en simpel te gebruiken Reality Capture technologie bij aan de  doelstellingen van VORM 2050.      

VORM bestaat al ruim 100 jaar en richt zich op de gehele breedte van de bouwsector: gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en bouw, transformatie, verduurzaming, renovatie en vastgoedonderhoud. VORM is een sociaal betrokken onderneming met als missie voor iedereen een leefbare buurt en betaalbare woning te realiseren. Het familiebedrijf investeert in maatschappelijke en sectorbrede initiatieven die de innovatie, verduurzaming en digitale versnelling stimuleren. Er werken ruim 400 mensen voor VORM en in 2021 boekte de groep een omzet van meer dan een half miljard euro. VORM is gevestigd in Rotterdam.

Over OpenSpace opgericht in 2017, is een AI-technologiebedrijf met als missie een nieuw niveau van transparantie en efficiëntie te brengen in de bouw en onroerend goed. Met ons platform leggen bouwers automatisch een volledig visueel verslag van de bouwplaats vast, wat de coördinatie verbetert, verantwoording bepaalt en geschillenbeslechting vereenvoudigt. Tot op heden hebben klanten OpenSpace gebruikt om meer dan een miljard vierkante meter aan beeldmateriaal vast te leggen van actieve bouwprojecten op duizenden locaties in meer dan 91 landen. Volg OpenSpace op LinkedIn.  

Meer over VORM