Logo

Arnhem, 4 april 2018 -  Vanmorgen was te lezen in de Volkskrant dat VGZ niet meer belegt in omstreden farmaceuten. Als coöperatie zijn wij namelijk in de eerste plaats een belangenbehartiger van onze verzekerden. Voor ons is het daarom eenvoudig: Hoe kunnen wij een verzekerde recht in de ogen kijken wanneer wij beleggen in een bedrijf dat ervoor zorgt dat diezelfde verzekerde niet het medicijn krijgt dat hij nodig heeft? Het is onze belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat onze verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Wij sluiten de farmaceutische industrie echter niet volledig uit bij onze beleggingen. Dat zou in onze ogen ook niet terecht zijn. Ondanks dat we kritisch zijn over de (marketing)praktijken van sommige  farmaceutische bedrijven, hebben we ook oog voor de belangrijke bijdrage die de sector levert aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Immers, farmaceuten ontwikkelen medicijnen die mensen beter maken. Wel heeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om, buiten de genoemde ESG-procedure, bedrijven uit te sluiten van onze beleggingsportefeuille.

Dat geldt ook voor farmaceutische bedrijven die handelen in strijd met onze waarden en belangrijkste maatschappelijke opdracht: het beschikbaar en toegankelijk houden van goede zorg. Op deze gronden hebben wij Gilead Sciences en Biogen recentelijk uitgesloten van onze beleggingsportefeuille omdat zij met hun prijsbeleid en  eenzijdige streven naar winstmaximalisatie de toegang tot noodzakelijke zorg voor patiënten belemmeren. In Vertex hebben wij nooit belegd. Deze farmaceuten passen niet bij ons streven om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

 - EINDE BERICHT -


Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Wij werken namens ruim vier miljoen klanten, samen met zorgaanbieders en patiënten, aan zinnige zorg in Nederland. Dat is zorg waarbij de patiënt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden. Dit is nodig om de zorg betaalbaar te houden voor onze klanten, nu en in de toekomst.
https://www.cooperatievgz.nl/newsroom/pers  


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn