Logo

Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen

De WW in Drenthe neemt in februari verder af. In de zorg is het aantal WW-uitkeringen de afgelopen jaren sterk gedaald. Terwijl het aantal vacatures toeneemt, groeit het tekort aan zorgpersoneel. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing.

Lichte daling WW-uitkeringen
Eind februari telde Drenthe 11.476 WW-uitkeringen. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari af met 102 uitkeringen (-0,9%). Na een tijdelijke toename in december en januari - als gevolg van een afname van seizoenswerk - zet in februari de dalende trend in de WW-ontwikkeling verder door die twee jaar geleden werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 23,2% (3.462) minder WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen
Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. Met het aantrekken van de werkgelegenheid, neemt ook het personeelstekort toe. Het aantal WW-uitkeringen in zorg en welzijn in Drenthe nam in het afgelopen jaar met 22% af tot 1.900 en het aantal openstaande vacatures voor zorgberoepen nam met 22% toe tot 522. Vooral verpleegkundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg zijn moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau. De tekorten nemen de komende tijd eerder toe dan af, want naast banengroei moet rekening worden gehouden met een forse vervanging van personeel door pensionering.

Oplossingen personeelstekort
De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen voor de tekorten, samen met de overheid en onderwijsinstellingen. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. UWV werkt in het noorden samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg.

Informatiepunten ZorgpleinNoord
De samenwerking tussen UWV, gemeenten en ZorgpleinNoord heeft praktisch vorm gekregen door het opzetten van Informatiepunten in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. De ZorgpleinNoord Infopunten worden bemand door ervaren loopbaanadviseurs van ZorgpleinNoord met gedegen kennis van de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Werkzoekenden kunnen vanaf maart op een vast dagdeel en vast tijdstip terecht bij het Informatiepunt op het Werkplein Emmen (Verlengde Spoorstraat 2). Website voor openingstijden Informatiepunten ZorgpleinNoord https://www.zorgpleinnoord.nl/infopunten-zorg-welzijn.

Scholing tot verzorgende ig
In een verkort traject worden deelnemers geschoold tot verzorgende ig. Werving door UWV en gemeente Emmen leverde 80 geïnteresseerde kandidaten op. Na twee voorlichtingsbijeenkomsten, selectiegesprekken en een capaciteitentest zijn er in oktober 2017 12 deelnemers gestart met het scholingstraject. Daarbij wordt één dag per week lesgegeven op de locatie van zorggroep Tangenborgh. Deelnemers lopen daarnaast 24 uur per week stage en doen aan thuisstudie. De kandidaten werken en leren de eerste vier maanden met behoud van uitkering. Daarna krijgen ze een leer-werkovereenkomst met Randstad voor minimaal 24 uur per week. Partners in dit project zijn Zorggroep Tangenborgh, Randstad Vakschool/Zorg, NCOI, gemeente Emmen, Werkgeversservicepunt/UWV Drenthe

In februari afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 329.576. Dat is 3,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 334.834. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 1,6% (5.258). Een jaar eerder telde Nederland nog 415.801 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland het afgelopen jaar met 20,7% (-86.225). 

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in februari af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.

- UWV verstrekte eind februari in de provincie Groningen 12.028 WW-uitkeringen; 0,8% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind februari 23,6% lager dan vorig jaar.

- Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in februari met 1,2% gedaald naar 14.140. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 24,7%.


Bijlagen

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn