Liefdesverklaring voor alle juffen en meesters in Nederland

Weer even aandacht voor waar onderwijs nu echt om draait 

Amsterdam, 14 februari 2018. Honderden juffen, meesters en medewerkers op basisscholen door het hele land hebben een liefdesverklaring ontvangen voor Valentijnsdag. Speciale liefdesbodes bezorgden hele roze Valentijnskaarten in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam en de juffen en meesters van scholen in het Zuiden wacht na carnaval een lieve verrassing op de deurmat. Ook de stakende leerkrachten in het Noorden kregen een hart onder de riem.

Valentijn bedankt hen voor hun tomeloze inzet voor de jeugd en voor hun liefde voor het vak. Met deze actie wil Valentijn de liefde voor het onderwijsvak weer aanwakkeren. Want misschien is die liefde een beetje ondergesneeuwd door verwachtingen van inspectie, ouders, regelgeving en werkdruk. “Dat komt in de beste relaties voor, dus met deze actie willen we de juffen en meesters weer even herinneren aan de reden waarom zij ooit voor het onderwijsvak gekozen hebben: om zich met liefde in te zetten voor goed onderwijs voor kinderen. Zodat 'hun' kinderen met zelfvertrouwen de wijde wereld in kunnen stappen,” aldus Liesbet van Oosten, oprichter van onderwijsmethode DaVinci, oud-juf en organisator van de actie.

De Zeeheld

Basisschool Statenkwartier en Valentijn Sophie 

Troubadour zingt stakende juffen en meesters toe - foto: Henk Veenstra voor DaVinci

Valentijn steekt stakende juffen en meesters hart onder de riem foto: Henk Veenstra voor DaVinci


Bijlagen

Liesbet van Oosten vond als juf dat ze te weinig tijd had om echt met de kinderen te werken. Ze bedacht een nieuwe methode waarbij zij alle zaakvakken samen aanbood en breidde de lessen uit met methoden om kinderen actief met de lesstof aan de slag te gaan, vanuit hun eigen vragen en verwondering. Daarbij was zij niet meer alleen docent, maar ook coach en begeleider. Haar methode sloeg aan, meer scholen wilden met haar lesmaterialen en methode werken en uitgeverij DaVinci was geboren. Inmiddels leren al 30.000 kinderen volgens de DaVinci methode.

DaVinci begint bij het kind. Dat leren we hoe het vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting kan geven aan zijn eigen ontwikkeling en zo zelf tot bloei te komen. We faciliteren leerkrachten zodat zij als bevlogen onderwijsprofessionals voor een rijke leeromgeving kunnen zorgen. DaVinci is een educatieve beweging waarin kinderen en volwassenen elkaar, zichzelf én de wereld laten stralen! De methode DaVinci werkt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit de grondgedachte dat alles te maken heeft met al het andere.

"Alles heeft te maken met al het andere"

De methode DaVinci biedt zaakvakken als één geheel aan. Hierdoor laten we kinderen zien en ervaren dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat. Vanaf het allereerste schooljaar ervaart een kind met DaVinci hoe alles met elkaar is verbonden, dat iedereen een eigen, unieke plek heeft en dat we met elkaar een verantwoording hebben.

Logo

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn