Logo

ACTIAM lanceert samen met Ceres Water Toolkit voor beleggers

Eerste toolkit wereldwijd voor beheer waterrisico’s in beleggingsportefeuilles

Fonds- en vermogensbeheerder ACTIAM lanceert vandaag samen met non-profitorganisatie Ceres de eerste complete investor onlinetoolkit waarmee beleggers kunnen inspelen op de toenemende wereldwijde waterrisico’s. De toolkit helpt hen waterrisico’s te beoordelen, die in hun portefeuille besloten zitten, en hier passende maatregelen op te treffen. Eerder dit jaar maakte ACTIAM al bekend te streven naar een waterneutrale beleggingsportefeuille in 2030.

Waterbewuste beleggers   
De Ceres Investor Water Toolkit is een gezamenlijk product van de werkgroep Ceres Investor Water Hub. Deze hub is onderdeel is van Ceres Investor Network on Climate Risk and Sustainability, waarin meer dan 90 internationale beleggingsinstellingen, waaronder ACTIAM, samen werken. De 40 leden die aan de toolkit hebben meegewerkt, beheren in totaal een vermogen van 6 biljoen dollar.

Kristel Verhoef, Senior Responsible Investment Officer bij ACTIAM: “De samenwerking met Ceres en de co-creatie van de toolkit zijn voor ons een heel nuttige en inspirerende ervaring geweest. Bovendien brengt het ons dichter bij het behalen van onze lange termijn commitments. Positieve impact creëren wereldwijd is alleen mogelijk wanneer dit structureel door beleggers wordt nagestreefd. Met deze toolkit effenen we het pad voor nieuwkomers op dit gebied om waterbewust te zijn en daar naar te handelen.”

Waterrisico’s
In de afgelopen jaren heeft het Wereld Economisch Forum (World Economic Forum – WEF) water aangemerkt als een wereldwijd risico van de hoogste orde. De redenen hiervoor zijn de concurrentie op het gebied van de snel afnemende hulpbronnen, de klimaatverandering en de zwakke governance. De urgentie van waterrisico’s wordt onderstreept door het steeds extremere karakter van watergerelateerde natuurrampen en de neiging in lokale gemeenschappen om snel te reageren op bestaande of vermeende gevolgen van bedrijfsactiviteiten op de drinkwatervoorziening.

Op Wereldwaterdag 2017 kondigde ACTIAM aan te streven naar een waterneutrale beleggingsportefeuille in 2030. Door de voortgang te meten en daarover te rapporteren wil ACTIAM haar impact op de drinkwatervoorziening beheren. ACTIAM hoopt dat andere beleggers dit voorbeeld volgen en methodes ontwikkelen om de waterrisico’s van hun portefeuille en de gevolgen daarvan te beoordelen.

Ceres Investor Water Toolkit
Monika Freyman, directeur Investor Engagement on Water bij Ceres: “Waterrisico’s worden een steeds belangrijker punt van aandacht voor beleggers bij de samenstelling van hun portefeuille. Deze risico’s zijn acuut en kunnen van het ene op het andere moment leiden tot een volledige waardevernietiging. De Ceres Investor Water Toolkit voorziet in een belangrijk hiaat voor institutionele beleggers die al lang op zoek zijn naar een leidraad hoe ze waterrisico’s kunnen integreren in hun portefeuillebeheer en besluitvorming.”

De Ceres Investor Water Toolkit bestaat uit de volgende elementen:

 


Over ACTIAM
ACTIAM is dé verantwoorde fonds- en vermogensbeheerder voor meer dan één miljoen Nederlanders, met een beheerd vermogen van 54,1 miljard euro (juni 2017). ACTIAM biedt een compleet assortiment van beleggingsfondsen en beleggingsoplossingen. Van indexbeleggen tot en met impact investeren. ACTIAM stelt strikte eisen aan haar beleggingen en hanteert een strenge en zorgvuldige selectie, zonder concessies te doen aan het financiële rendement. ACTIAM is hiermee toonaangevend. Een voorsprong waarin blijvend wordt geïnvesteerd.


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn