Logo


Toekomst voor het Wereldmuseum Rotterdam

door unieke samenwerking met het Nationaal Museum van Wereldculturen

Een Rotterdams museum met nationale slagkracht. Dat is de toekomst voor het Wereldmuseum in Rotterdam. Het plan voor verregaande samenwerking tussen het Wereldmuseum Rotterdam (WMR) en het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) krijgt de steun van de Gemeente Rotterdam. Het college van B en W heeft besloten het nieuwe Wereldmuseum met € 5 miljoen per jaar te financieren. Dat heeft de Wethouder cultuur Pex Langenberg op 7 september bekendgemaakt als onderdeel van de presentatie van het Rotterdamse Cultuurplan 2017-2020. Minister Jet Bussemaker (cultuur) draagt eenmalig € 0,5 miljoen bij om het partnerschap van de twee musea te bevorderen.

De constructie van deze krachtenbundeling is uniek te noemen. Het Wereldmuseum blijft een zelfstandig Rotterdams museum, maar gaat zeer nauw samenwerken met het NMVW, de organisatie achter Museum Volkenkunde, het Tropenmuseum en het Afrika Museum. Door deze samenwerking kan het Wereldmuseum, met behoud van eigen identiteit, gebruik maken van de expertise en het netwerk van het Nationaal Museum van Wereldculturen. De nieuwe constructie wordt de komende maanden verder uitgewerkt gericht op definitieve besluitvorming in november en invoering op 1 april 2017.


Wethouder Pex Langenberg: Een unieke samenwerking die het Rotterdamse Wereldmuseum en haar collectie weer stevig op de kaart zet. Een nieuwe parel in het museumaanbod van Rotterdam. Daar zetten wij als gemeente onze schouders onder.

Stijn Schoonderwoerd, directeur van het NMVW: Rotterdam is met zijn enorme rijkdom aan culturen die hier samenleven bij uitstek een plek die ons inspireert. Met de rijke Rotterdamse collectie kunnen we hier laten zien dat mensen op de verschillen na, hetzelfde zijn.

Jan Willem Sieburgh, interim-directeur van het Wereldmuseum: Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Nu kunnen wij verder bouwen aan een duurzame en stabiele toekomst voor het museum.


Het beste van twee werelden
Het Wereldmuseum Rotterdam en het Nationaal Museum voor Wereldculturen fuseren niet, maar gaan wel toezicht, bestuur, management en collectiedeskundigheid delen (een personele unie). De stad blijft eigenaar van de collectie en gaat het Wereldmuseum financieren. Het Wereldmuseum blijft daarmee een Rotterdams museum, met optimaal profijt van de expertise en het netwerk van het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Meer relevantie voor meer publiek
Het nieuwe Wereldmuseum zal meer van de Rotterdamse collectie gaan tonen, veel aandacht besteden aan cultuureducatie en een regelmatig wisselend tentoonstellingsprogramma bieden. Ook inhoudelijk wordt de koers verlegd: het nieuwe Wereldmuseum zal een museum over mensen zijn, dat door de mens achter de objecten centraal te stellen een verbindende rol wil spelen in de stad. De boodschap is dat mensen wereldwijd voor dezelfde levensvragen staan, ook al geven ze daar verschillende antwoorden op, en dat ze dezelfde universele emoties delen. Anders gezegd: op de verschillen na zijn we hetzelfde. Daar hoort een programma aan activiteiten bij dat aantrekkelijk is voor een breder en nieuw publiek, onder andere door Rotterdamse kunstenaars, culturele- en wetenschappelijke instellingen en communities met het museum en elkaar te verbinden.

Over het Wereldmuseum Rotterdam
De ontstaansgeschiedenis van het Wereldmuseum, zowel van het gebouw als van de collectie, is een Rotterdams verhaal. Het museum werd gesticht in 1885. De collectie van het Wereldmuseum weerspiegelt de ontwikkeling van Rotterdam als wereldstad; ze biedt inzicht in andere culturen, maar is ook een illustratie van de reisdrift, de internationale betrekkingen en de handelsgeest van de stad.

De nieuwe raad van toezicht en directeur van het Wereldmuseum hebben medio 2015 de opdracht gekregen om orde op zaken te stellen en duurzame toekomstscenario’s voor het Wereldmuseum te onderzoeken. Begin 2016 is het gesprek op gang gekomen over structurele samenwerking met het NMVW. Het plan van NMVW is deze zomer uitgewerkt in goed overleg met het Wereldmuseum en afgestemd met de gemeente. Het heeft geleid tot een visie op de toekomst van het Wereldmuseum en een exploitatievoorstel dat al in het komende Cultuurplan gerealiseerd kan worden.

Over het Nationaal Museum van Wereldculturen
Het NMVW is in 2014 ontstaan uit een fusie van drie volkenkundige rijksmusea: Museum Volkenkunde in Leiden (gesticht in 1837), het Tropenmuseum in Amsterdam (gesticht in 1864), en het Afrika Museum in Berg en Dal (1953) en heeft als missie om bij te dragen aan een open blik op de wereld. De drie museumlocaties en de museummerken zijn na de fusie blijven bestaan en de centrale back office van het NMVW is gevestigd in Leiden. De organisatie heeft in de afgelopen jaren een succesvolle integratie van organisaties en collecties van deze drie musea gerealiseerd, die elkaar versterken op het terrein van publieksbereik, educatie, wetenschappelijk onderzoek, internationale samenwerking en ondernemerschap. Het NMVW beheert een collectie van 375.000 objecten, die behoort tot de wereldtop. Het NMVW heeft de wetenschappelijke activiteiten gebundeld in een Research Centre for Material Culture, dat eveneens in Leiden is gehuisvest. Onlangs heeft de landelijke Raad voor Cultuur het NMVW zeer positief beoordeeld.
 


Bijlagen