PERSBERICHT

Van chef-kok naar stratenmaker: Passport for Work helpt kwetsbare werkzoekenden duurzaam aan werk

In het huidige tijdperk van transities (energie, woningmarkt, klimaat) vraagt ook de arbeidsmarkt om een systeemkanteling. Belangrijke aanleiding voor onder meer gemeente Eindhoven, Tilburg University en Organiq om de handen ineen te slaan en Passport for Work te ontwikkelen. Passport for Work is een pilotproject dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt omarmt, nieuwe technische processen analyseert en toevoegt, en vooral doet wat de markt de afgelopen jaren vergeten is: breder kijken naar de mens, namelijk naar de soft skills. Dat doet Passport for Work op een laagdrempelige manier en spelenderwijs door middel van games. Met als resultaat: kwetsbare werkzoekenden die met zichtbaar meer zelfvertrouwen op zoek gaan naar werk. Doel van het platform: werkzoekenden en werkgevers sneller en effectiever dichterbij elkaar brengen.

Het matchingsplatform is een soort Tinder voor de arbeidsmarkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van slimme technologie om mensen aan een baan te helpen. Voorbeelden hiervan zijn gamified assessments en matching op basis van wetenschappelijke inzichten rondom het meten en matchen van skills met banen (psychometrie).

Enerzijds kan de werkzoekende een nieuw soort cv over zichzelf maken: de skillprint. Op basis van talenten en vaardigheden krijgt de werkzoekende een concreet beeld van zichzelf. Dat werkt vaak verrassend goed. Reacties van werkzoekenden als "ik wist echt niet dat ik daar goed in was", zijn aan de orde van de dag. De skillprint levert meer baankansen op de arbeidsmarkt op. Dit betekent heel concreet dat mensen een carrièreswitch kunnen maken. Bijvoorbeeld van de horeca naar de bouw of van kantoor naar de zorg. Dit opent de ogen van werkgevers en verbreedt het perspectief van de werkzoekende.

Anderzijds krijgen werkgevers de gelegenheid om, in plaats van de traditionele vacaturetekst, een baanprofiel in te voeren voor de openstaande vacatures in hun bedrijf. Een baanprofiel is opgebouwd uit de skills die nodig zijn om betreffende functie duurzaam uit te kunnen oefenen. De baanprofielen worden opgebouwd in dezelfde skilltaal waarmee ook de skillprint is opgebouwd. Dat houdt in dat beide partijen elkaar via deze taal begrijpen, waardoor de kans op een betere en duurzame match groter wordt.

Aan het woord: HR & arbeidsmarktonderzoeker Ronald Lievens van Tilburg University, projectleider Erik Lubbers van de gemeente Eindhoven, afdeling Economische Zaken, Matthijs van der Graaf van Organiq, gespecialiseerd in het inrichten van online leerprocessen en het motiveren van mensen om te leren en Oumar Traoré, trajectcoach bij Ergon en specialist in Passport for Work voor werkzoekenden.

Ronald Lievens, Tilburg University:
“Om ervoor te zorgen dat mensen passend werk vinden, en behouden, is er een nieuw perspectief op werk nodig. We proberen mensen daarbij vooral op basis van hun skills te matchen met een baan. Welke baan met welke werkomgeving past het beste bij iemands skills? Door verder te kijken dan werkervaring en diploma’s, ontstaat een breder beeld van iemands inzetbaarheid. Bovendien maken aannames op basis van het cv en diploma’s plaats voor concrete informatie over iemands talenten en vaardigheden. De belangrijkste uitdaging hierin is om ervoor  te zorgen dat de informatie over skills écht klopt en bruikbaar is voor werkgevers in een recruitmentproces. Om die reden speelt psychometrie een grote rol in het project.”

Erik Lubbers, gemeente Eindhoven:
“Het is een gemeentelijke taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om werk te vinden dat bij hen past. De markt pikt deze taak niet of onvoldoende op, want het levert niet meteen geld op. Er is geen businessmodel voor. Door middel van gamificatie in Passport for Work kunnen we de kennis, competenties en vaardigheden van werkzoekenden veel beter in beeld brengen. Waarbij meer een totaalbeeld ontstaat van mensen met de focus op wat iemand wél kan, en dan vooral als het gaat om soft skills. En dus niet louter op basis van opleiding en cv. Overigens vraagt dit om een omslag in het denken bij werkgevers. Die andere kijk op, en inrichting van, het recruitmentproces door werkgevers is ook een deel van de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Ook daar voorziet Passport for Work in.”

Matthijs van der Graaf, Organiq:
“Bij het oplossen van ongrijpbare problemen, zoals de transitie van de arbeidsmarkt, is de combinatie van techniek en proces essentieel, maar juist nu moet hier ook de menselijke maat aan toegevoegd worden. Bij het ontwikkelen van Passport for Work zijn we naast de techniek en de processen continu op zoek naar de intrinsieke motivatie van de doelgroep: wat hebben ze nodig en wat brengt hen in beweging. We maken hierbij gebruik van verschillende motivational design elementen zoals gamification en quantified self. Simpel gezegd maken we gebruik van de elementen die sociale media en smartwatches zo verslavend maken. Die zetten we op een positieve manier in, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen in het vinden van een baan die bij ze past en ze te motiveren om te leren.”

Oumar Traoré, trajectcoach bij sociaal ontwikkelbedrijf Ergon (Eindhoven) en specialist in Passport for Work
“Kandidaten die de tool op passportforwork.nl invullen, zijn heel trots op hun skillprint. Hun zelfvertrouwen stijgt per minuut. Ik heb zelfs kandidaten begeleid die hun skillprint thuis op de koelkast hebben gehangen. Ik geloof in het werk van Passport for Work. Het brengt de werkzoekende dichterbij de werkgever. En andersom.”

 

» Meer weten over de achtergrond van Passport for Work? Beluister de tweedelige podcast.

Passport for Work is een idee van gemeente Eindhoven, MKB Eindhoven, UWV, WIJeindhoven, Ergon, Transvorm, Tilburg University, provincie Noord-Brabant, Organiq en BuildingChanges. De ontwikkeling wordt ondersteund door de EU, in het kader van UIA, (Urban Innovative Actions). In dit kader is Passport for Work een proeftuinproject. Het project wordt door de EU gezien als best practice omdat Passport for Work de skills based economy concreet maakt.

 


met vriendelijke groet,

Martijn van Gessel, Inge Beerens en Tim van Leeuwen

+31 (0)40 238 21 93 | [email protected]

 

eindhoven.nl | instagram.com/gemeente_eindhoven | facebook.com/gemeente.Eindhoven | twitter.com/gem_eindhoven


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn