De oproep van het Sociaal Cultureel Planbureau dat werkgevers meer kunnen doen om mensen aan het werk te krijgen noemt vakbond CNV ‘hoopgevend’. ‘Het klinkt haast te flauw, maar het CNV roept dit natuurlijk al jaren’, zo reageert CNV-voorzitter Piet Fortuin. Die overigens verder wil gaan dan het SCP dat doet: ‘Het SCP stelt dat een hoger loon en goede arbeidsvoorwaarden niet voldoende zijn. Volgens ons dienen die arbeidsvoorwaarden juist de ruimte te creëren om alle genoemde problemen te voorkomen, dan wel in een vroeg stadium op te lossen’, aldus Fortuin. 

Als je in de cao de ruimte creëert dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek kunnen gaan over scholing en ontwikkeling, over verlof bij verlies, over assistentie bij geldzorgen dan kun je veel vaker dan nu voorkomen dat werknemers in de stress schieten tot en met burn-out aan toe, vindt hij.  ‘Daar waar het SCP dit niet per se onder arbeidsvoorwaarden schaart, doe ik dat juist wel. Daarmee los je het probleem van de krappe arbeidsmarkt voor een belangrijk deel op. Door aantrekkelijk te worden voor mensen die graag werken, maar dan onder de juiste voorwaarden en de goede mix tussen werk en privé. Geen hogere wiskunde lijkt me.’ 

Kortere werkweek

Voor het verlagen van werkdruk droeg het CNV een jaar geleden al een structureel vernieuwend idee aan: het instellen van werkweken van 30 uur. Dat biedt zicht op een betere verdeling tussen werk en privétaken en/of een eerlijker verdeling van het aantal te werken uren tussen partners in een huishouden. Fortuin: ‘Dit ligt dicht aan tegen de suggestie van het SCP om taken op te knippen.’ 

Voor het verlichten van de krapte op de arbeidsmarkt voerde het CNV zelf al een onderzoek uit dat aantoonde dat veel oudere werknemers wel aan de slag willen maar niet aan de bak komen.  CNV-onderzoek 'Oudere werknemers op de arbeidsmarkt

Enerzijds zijn er namelijk grote personeelstekorten. Anderzijds zijn werkgevers er nog niet happig op om oudere werknemers een baankans te geven.

 


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn