PERSBERICHT

Start controle coffeeshops in Eindhoven

Vorige week is gemeente Eindohven, samen met de politie en de Belastingdienst, gestart met de controle van 11 geopende coffeeshops in Eindhoven. Alle controles vinden in de loop van dit jaar plaats.

Er wordt onder meer gelet op de aanwezige handelsvoorraad, de identiteit van het personeel en aanwezige klanten en het gebruik en de bouwtechnische staat van de panden.

Ook is er aandacht voor de verschuiving van voormalige cliënten van de twee gesloten coffeeshops naar de overige wel geopende coffeeshops. Een toename van de omzet betekent in relatie tot coffeeshops vaak een toename van de overlast voor omwonenden. Dit wordt scherp in de gaten gehouden.

Inmiddels zijn er twee coffeeshops bezocht. Deze controles verliepen goed en er zijn geen substantiële afwijkingen aangetroffen.


met vriendelijke groet,

Martijn van Gessel, Inge Beerens en Tim van Leeuwen

+31 (0)40 238 21 93 | [email protected]

 

eindhoven.nl | instagram.com/gemeente_eindhoven | facebook.com/gemeente.Eindhoven | twitter.com/gem_eindhoven


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn