Logo

Breda kijkt terug op een drukke en roerige 13 november

Zaterdag 13 november was een drukke en roerige dag voor Breda die startte met de intocht van Sinterklaas in het Valkenberg en de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. De dag eindigde met de actie van de horeca in de stad, waarbij een deel van de zaken openbleef na het nieuwe sluitingsuur van 20.00uur.

Sinterklaasintocht en demonstratie KOZP
Gemeente en politie hebben zich gedurende de dag ingezet voor een veilige en vreedzame intocht en een veilige en vreedzame demonstratie. Met de organisatie van de intocht zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent een veilig verloop voor de bezoekers van de intocht. Zo ook met de organisatie van KOZP om de demonstratie ordelijk en veilig te laten verlopen. De inzet van politie tijdens deze activiteiten was gericht op het vroegtijdig opsporen van mensen die de openbare orde wilden verstoren.

Op basis van dit uitgangspunt zijn uiteindelijk 11 mensen aangehouden omdat zij zich niet hielden aan de bevelen van de politie en uit waren op het verstoren van de demonstratie van KOZP. Verder hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan.

Actie horeca
Tijdens de persconferentie op vrijdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de horeca vanaf zaterdag 13 november ‘s avonds de deuren om 20.00 uur moet sluiten. De eerste geruchten hierover maakten heel wat emoties los en zorgden in heel Nederland voor een aankondiging van acties van de horeca. Ook in Breda kreeg de aangekondigde actie bijval. Vele horecaondernemers gaven aan dat ze op zaterdag niet dicht zouden gaan om 20.00 uur, maar de sluitingstijd zouden volgen die al langere tijd gold voor de horeca, namelijk 00.00 uur.

Op basis van die geruchten is contact gezocht met het bestuur van de lokale KHN en individuele ondernemers. Hierbij is steeds aangegeven dat er begrip is voor de frustratie van de ondernemers maar dat ook in Breda de regels gewoon gelden.

In het overleg tussen politie en gemeente is afgestemd dat er de ruimte zou zijn voor de horeca om een kort statement te maken. Vergelijkbaar met de actie op 25 september 2012, waar de zaken een uur langer open bleven. Na die tijd zou gehandhaafd worden op overtredingen op dezelfde wijze die we in Breda al de gehele corona-periode bij alle corona-maatregelen hanteren.

In het overleg van de politie en de gemeente is ook de besloten dat de inzet van politie, T&H en sfeerbeheer zich op zaterdagavond primair zou richten op het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

Tijdens de avond hebben zich geen grote onregelmatigheden in het drukke centrum van Breda voorgedaan. Overtredingen van de corona-maatregelen zijn door de Boa’s bij 25 zaken waargenomen en vastgelegd. En op basis daarvan zullen de bestuursrechtelijke maatregelen worden genomen. Daarbij hanteren we de vaste matrix (waarschuwen/last onder dwangsom, boete en sluiten).

Burgemeester Paul Depla: “In een tijd waar de spanningen rond de Corona-maatregelen in de samenleving oplopen, is er bewust voor gekozen om in contact te blijven met de horeca die getroffen is door de nieuwe maatregelen. Daarom was er gisteravond ook ruimte voor een kort statement tussen 20.00u tot 21.00uur.

Maar ook in Breda gelden de regels. De overtreders van die regels worden aangepakt, zo ook gister. De nieuwe regels worden gehandhaafd op de wijze zoals we dat al de gehele coronaperiode doen. In deze lijn past het niet om direct over te gaan tot sluiting van zaken. Dat hebben we nooit gedaan. Dus nu ook niet op deze zaterdagavond.

Daarnaast speelde op deze drukke dag voor de politie en T&H nog een extra argument. Want, door de omvang van de actie van de horeca en de grote toestroom van bezoekers was het risico aanwezig dat direct sluiten van horecazaken tot grootschalige verstoringen van de openbare orde en veiligheid in de binnenstad zou leiden. Dat risico hebben we niet willen lopen.”

 

Logo

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn