Persbericht

Datum: 29 oktober 2021
Kenmerk: Pb-320

Amsterdam roept horeca op coronaregels na te leven

Gemeente Amsterdam roept de Amsterdamse horeca nogmaals dringend op bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Het aantal coronabesmettingen in de stad neemt toe en bij herhaling komen signalen binnen dat bezoekers zonder controle van hun coronatoegangsbewijs worden toegelaten tot de Amsterdamse horeca. Vanaf vrijdagavond wordt de handhaving daarom opgeschroefd.

Het aantal besmettingen en de opnames in de ziekenhuizen stijgen. Uit bron- en contactonderzoek door de GGD blijkt dat horecabezoek één de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting is, naast besmetting in huiselijke kring, op de werkvloer en op school. Er is daarnaast een toename van clusters van drie of meer besmettingen, die terug te leiden is tot horecabezoek.

Voor de veiligheid en gezondheid van horecabezoekers is het noodzakelijk dat de horeca de coronaregels goed naleeft. De gemeente doet dan ook een dringend beroep op de branche om de coronatoegangsbewijzen te controleren en ziet zich daarnaast genoodzaakt om de handhaving te intensiveren en zwaarder in te grijpen bij plekken waar de regels na waarschuwing nog steeds niet gevolgd worden. Dat betekent dat horecaondernemingen dit weekend een bezoek van handhavers kunnen verwachten. Waar nodig kunnen handhavers overgaan tot sluiting.

Ook roept de gemeente alle Amsterdammers en bezoekers van de stad op zich aan de coronaregels te blijven houden. Dat betekent onder meer dat zij drukke plekken vermijden als daar geen controle op de QR-code plaatsvindt, thuisblijven bij klachten en zich laten testen.


Persberichten van de gemeente Amsterdam zijn ook te vinden onder amsterdam.nl/persberichten.