Logo

Rotterdamse cultuurinstellingen tekenen voor diversiteit

De instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) willen zich actief inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarom ondertekenen zij op Diversity Day, 5 oktober 2021, het Charter Diversiteit. De RCB bestaat uit: De Doelen, Kunsthal, Luxor Theater, Maritiem Museum Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam en Theater Zuidplein.

De ondertekening van het handvest vindt plaats in het Maritiem Museum Rotterdam tijdens een middagprogramma, waarbij de instellingen hun plannen voor diversiteit en inclusie toelichten. Ook wethouder Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme is hierbij aanwezig. Na ondertekening gaat iedere partij aan de slag met een plan van aanpak. Met de ondertekening wil de RCB gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een diverse culturele sector in Rotterdam.

Directeur Bert Boer van het Maritiem Museum: “Diversiteit is een verrijking en heeft meerwaarde voor ons personeel, onze bezoekers, partners en stakeholders. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en een museum zijn, waar iedereen zich gerepresenteerd en welkom voelt.” Bij het Maritiem Museum werd afgelopen jaar een kwartiermaker aangesteld om dit specifieke beleid vorm te geven.

Werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenen, streven naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer, wat deel uitmaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven worden met dit handvest gestimuleerd om een concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie vast te stellen. Dit kan gaan om arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, maar ook om gender, leeftijd of LHBTI+. Op dit moment hebben ruim 300 Nederlandse bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend.


Bijlagen

In het Maritiem Museum ontdek je de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Ga mee op reis door ons maritieme heden en verleden in eigentijdse tentoonstellingen voor grote én kleine avonturiers. Luister naar verhalen, bewonder topstukken uit onze vooraanstaande collectie of doe mee aan een van de vele activiteiten. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland waar je op historische schepen en kranen beleeft hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon. Maritiem Museum Rotterdam, een wereld die je raakt!


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn