Logo de Bibliotheek

Publiek denkt mee over de bibliotheek van de toekomst

Denktank en publiek bundelen krachten voor experimentele bibliotheek

Welke rol speelt de bibliotheek in 2040 in onze samenleving? Om die vraag te beantwoorden heeft Probiblio, ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, samen met bibliotheken een denktank samengesteld van innovatieve denkers en gebruikers van de bibliotheek. Zij ontmoeten elkaar en het publiek tijdens diverse brainstormsessies en een landelijk event in Pakhuis De Zwijger op 29 november 2021. De uitkomsten worden gepubliceerd in een pamflet voor de bibliotheeksector en vormen de basis voor een experimenteel programma met een laboratoriumbibliotheek.

In haar column in De Volkskrant stelt schrijver en taalliefhebber Paulien Cornelisse: “De bibliotheek is uniek. Het is het enige gebouw in de publieke ruimte waar je geen geld hoeft uit te geven, en waar je ook geen religie wordt aangeboden. Laat het tot je doordringen: verder kost alles, álles, geld of toewijding. Daarnaast is de bibliotheek cultureel, maar toch voor iedereen.” We staan middenin een samenleving die steeds sneller verandert. Nu is het moment om na te denken over de toekomst van deze ontmoetingsplek. Hoe ziet die unieke publieke ruimte er over 20 jaar uit?

Denksessies

Over deze vraagt buigt zich de komende periode een speciaal samengestelde denktank, met de frisse blik van bevlogen, innovatiegerichte denkers als schrijfster Lara Nuberg en oprichter van Voordekunst.nl Roy Cremers. De denktank ontmoet elkaar tijdens diverse brainstormsessies; tegelijkertijd gaan verschillende lokale bibliotheken met hun publiek en vrijwilligers over de toekomst van de bibliotheek in gesprek. De denktank, bibliotheken en vooral de gebruikers van de bibliotheek komen samen tijdens een event in Pakhuis de Zwijger op maandag 29 november. Iedereen is dan welkom om wensen en ideeën voor de bibliotheek van de toekomst te laten horen.

Experiment voor de toekomst

Alle input komt begin 2022 samen in een pamflet. Probiblio gaat met één van de ideeën experimenteren in een laboratoriumbibliotheek. Op de achtergrond van het hele project is een enthousiaste en kundige redactie van bibliotheekprofessionals actief.

[voor de bibliotheekbranche]

Binnen de bibliotheekwereld wordt er regelmatig gesproken over en gewerkt aan innovatie voor de bibliotheek op allerlei vlakken. Met het organiseren van deze denktanksessie en de uitkomsten wil Probiblio dit gesprek van nieuwe input voorzien en vooruitlopen op de wens om het publiek meer eigenaar te maken van de bibliotheek. Op naar een betekenisvolle bibliotheek in 2040!


Bijlagen

Probiblio ondersteunt de bibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland bij hun werk en zet zich in voor innovatie van lokale bibliotheken. Voor de bibliotheek van nu, maar vooral ook voor de bibliotheek van de toekomst!

Logo

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn