Logo

 

Zaanstad ontvangt € 43 miljoen voor kwetsbare wijken in Zaandam Oost

Volkshuisvestingsfonds van BZK kent aanvraag van gemeente toe

Goed nieuws: Zaanstad krijgt ruim € 43 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het doel is om de veiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in kwetsbare wijken te verbeteren. Het eenmalige fonds kwam tot stand na een intensieve lobby van 15 gemeenten (waaronder Zaanstad) om meer aandacht te krijgen voor kwetsbare wijken. De bijdrage voor Zaanstad richt zich op Zaandam Oost, te weten de vijf wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk.

Wethouder Songül Mutluer: “Waanzinnig goed nieuws! Hiermee gaan we flink investeren in het versneld verduurzamen van zeker 850 woningen, in de openbare ruimte, voorzieningen en in de aanpak van woonfraude. Investeringen die duidelijk zichtbaar zijn in de wijken en direct voelbaar voor de bewoners. Want voorop staat dat het een bijdrage levert aan de leefbaarheid en het welzijn van bewoners. Een duurzamere woning betekent namelijk lagere woonlasten, een groenere omgeving stimuleert ontmoeting en meer kwaliteit van leven, meer inzet op handhaving tegen woonfraude draagt bij aan de veiligheid. Volkshuisvesting gaat namelijk niet alleen om stenen, maar vooral om maatschappelijke meerwaarde voor alle bewoners jong en oud. En dat is precies waar we in Zaanstad met dit fonds op inzetten.”

Grootstedelijke problematiek in een middelgrote gemeente

De bijdrage voor Zaanstad uit het Volkshuisvestingfonds is significant en heel welkom, want Zaanstad kent grootstedelijke problematieken op het gebied van armoede, veiligheid en kansengelijkheid, maar heeft de financiële middelen van een middelgrote gemeente. In Zaandam Oost liggen sociaaleconomisch de meest kwetsbare wijken, waar veel kinderen en jongeren met een 1-0 achterstand beginnen. 

Burgemeester Jan Hamming: “Zaanstad heeft deze aanvraag echt als kans aangegrepen voor onze dromen en plannen voor Zaandam Oost. Terecht, want wijken als Zaandam Oost verdienen onze aandacht en hebben ongelofelijk veel potentie als het gaat om kansengelijkheid, veiligheid en leefbaarheid. Uiteraard blijven we realistisch, we lossen natuurlijk niet álle problemen in kwetsbare wijken in één keer op met een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds, daar is meer voor nodig. Kort geleden deed ik hiervoor met 15 burgemeesters een landelijke oproep. Het belangrijkste doel hiervan was: zorgen dat er structureel geïnvesteerd wordt in kwetsbare gebieden in ons land en er zo voor zorgen dat iedereen gelijke kansen op een mooie toekomst heeft. Deze uitkomst is een hele mooie stap in de goede richting en keihard nodig. Maar de komende periode zullen we blijven pleiten voor structurele hulp vanuit het Rijk.”

[Het persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, volgt na de afbeeldingen] 

 

Persbericht ministerie van Binnenlandse Zaken

Volkshuisvestingfonds maakt verbetering bijna 22.000 woningen mogelijk

Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. Hiermee investeert het kabinet fors in het aanpakken van woningen en de woonomgeving in deze gebieden. Het renoveren en verduurzamen van de woningen is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “In Nederland zijn nog teveel kwetsbare gebieden met verouderde woningen. Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden. Daarom ben ik blij dat zoveel gemeenten goede en vooral haalbare plannen hebben ingediend zodat de bewoners in betere huizen kunnen wonen.”

Grote belangstelling

Met de bijdragen worden 20.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt. Het gaat hierbij om de herstructurering van 80% particuliere woningen en 20% corporatiewoningen. 

De belangstelling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds is groot en de regeling is twee keer overtekend. De beschikbare middelen zijn verdeeld over heel Nederland en er is prioriteit gegeven aan de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s. Dat heeft ertoe geleid dat de beschikbare middelen ook vooral in die kwetsbare gebieden terecht zijn gekomen

Renovatie

Het overgrote deel van de projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. Een kleiner deel van de aanvragen gaat over sloop- en nieuwbouw. Dit zijn vaak dure en intensieve projecten, vooral ook voor de bestaande bewoners. In sommige gebieden is het echter noodzakelijk om (een deel van) de bestaande woningvoorraad te slopen om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te verbeteren.

Overzicht toekenningen Volkshuisvestingsfonds

 

Gemeente/regio Toegekende bijdrage
Achterhoek € 5.134.714
Amsterdam € 41.054.982
Arnhem € 25.469.957
Breda € 26.234.161
Eemsdelta € 18.521.090
Emmen € 28.173.653
Eindhoven € 20.348.417
Groningen € 10.514.469
Heerlen € 8.200.309
Hogeland € 5.967.198
Leeuwarden € 20.568.165
Lelystad € 39.211.834
Maastricht € 3.379.206
Midden Groningen € 11.028.406
Parkstad Limburg € 36.845.701
Rotterdam € 40.045.949
Schiedam € 11.107.863
Sittard-Geleen € 5.422.128
Tilburg € 11.984.186
Zaanstad € 43.435.849