Logo
 

33 wetenschappers ontvangen NWO-Vici van 1,5 miljoen euro

 

33 vooraanstaande wetenschappers ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

De wetenschappers doen onderzoek naar verschillende onderwerpen. De Vici-laureaten onderzoeken onder meer de kansen en uitdagingen van het begrijpend lezen van digitale teksten en waarom kinderen weigeren groenten te eten. Een ander onderzoek richt zich op de manier waarop snelle klimaatverandering elders abrupte veranderingen veroorzaakt in het klimaat. Een ander onderzoek bestudeert hoe afwijkende RNA modificatiepatronen bijdragen aan het ontstaan van leukemie. Dit is slechts een greep uit de onderzoeksonderwerpen.

NWO-Talentprogramma
De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). De Vici is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die met succes hebben aangetoond een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De financiering biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

Feiten en cijfers
Van de 287 aanvragen zijn er 94 (33%) door vrouwen en 193 (67%) door mannen ingediend. In totaal kregen 13 vrouwelijke kandidaten 20 mannelijke kandidaten een beurs toegekend. De honoreringspercentages voor de Vici-ronde 2020 (toegekend in 2021) zijn hiermee respectievelijk 14 en 10 procent. De bijlage bevat een overzicht van de toekenningen met de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten (beschikbaar in het Nederlands en Engels).


Bijlagen

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten. NWO financiert iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

© 2020 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn