Logo

Iris Andriessen nieuwe lector ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ bij Fontys Hogeschool Pedagogiek

Vanaf 1 maart 2021 is dr. Iris Andriessen aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij gaat het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ voortzetten. Iris zal samen met het werkveld, studenten en docenten uit het onderwijs praktijkgericht onderzoek uitvoeren rond het thema inclusief werken door jeugdprofessionals in een toenemend (zichtbare) diverse samenleving. Komend jaar zal Iris zich gaan oriënteren op de invulling van het lectoraat.

Iris heeft uitgebreide ervaring als onderzoeker op het brede terrein van diversiteit en inclusie. Eerst binnen de Universiteit Utrecht waar ze promoveerde op onderzoek naar waardenoriëntaties en schoolse motivaties van leerlingen met een migratie-achtergrond. Vervolgens heeft ze meer dan 13 jaar als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau gewerkt als projectleider van grote onderzoeken die richtinggevend waren voor beleidsveranderingen op lokaal niveau, op organisatieniveau en op landelijk niveau. Daarna heeft Iris de overstap gemaakt naar het Verwey-Jonker Instituut om zich meer te richten op onderzoek dat direct de praktijk raakt.

Lectoraat Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen

De toenemend ( zichtbare) diversiteit in de samenleving leidt tot nieuwe vraagstukken in de jeugdhulp en het onderwijs. Het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ geeft in samenwerking met studenten, docenten, onderzoekers en professionals invulling aan praktijkgericht onderzoek naar inclusief werken door jeugdprofessionals. Daarin staat onderzoek naar opvoedsituaties en opvoedondersteuning in diverse sociale contexten centraal. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan normatieve professionalisering en vraagstukken van inclusie.

Lectoraat Opvoeden voor de toekomst

Fontys Hogeschool Pedagogiek heeft twee lectoraten. Het lectoraat ‘Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen’ sluit aan bij de kennis van het andere lectoraat van Fontys Hogeschool Pedagogiek ‘Opvoeden voor de toekomst (LOT)’. Dit lectoraat richt zich op vraagstukken die te maken hebben met het alledaagse opgroeien en opvoeden in de 21ste eeuw. Onze snel veranderende samenleving - denk aan de technologisering, digitalisering en globalisering – brengt veel kansen maar ook onzekerheden en risico’s met zich mee. Daarnaast zorgt het opgroeien in een zogenoemde prestatiesamenleving voor nieuwe pedagogische vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat ALLE kinderen en jongeren hun weg vinden naar volwassenheid in deze moderne tijd? Dit thema staat centraal bij het lectoraat Opvoeden voor de toekomst.

 

Over Fontys Hogeschool Pedagogiek

Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseert onderwijs ten behoeve van een breed werkveld, variërend van opvoedingsondersteuning en kinderopvang tot jeugdzorg, gehandicaptenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. We verzorgen de bacheloropleidingen Pedagogiek en Leraar Pedagogiek in voltijd en deeltijd, de beroepsgerichte masteropleiding Pedagogiek en de tweejarige opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen voor professionals in het werkveld. De bachelor- en Ad-opleidingen worden aangeboden in Tilburg, Eindhoven, Sittard, en Den Bosch. De masteropleiding Pedagogiek wordt in Tilburg aangeboden. Met 2400 studenten en 200 personeelsleden is Fontys Hogeschool Pedagogiek de grootste pedagogiekopleider van Nederland. Neem voor meer informatie een kijkje op de website van Fontys Hogeschool Pedagogiek.


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn