Logo

Reputatie grootste bedrijven in Nederland sterker dan de pandemie

Amsterdam, 23 maart – In een jaar waarin onzekerheden de hoofdrol speelden, konden de grote namen in het Nederlandse bedrijfsleven rekenen op een flinke groei in reputatie. Dat blijkt uit de jaarlijkse RepTrak NL Top 30 Reputation die vandaag is bekendgemaakt. Nooit eerder lagen de scores zo hoog als in 2020. Met name de maatschappelijke invloed van bedrijven wordt erkend en laat een forste stijging in de waardering zien. Philips voert de lijst voor de 14e opeenvolgende keer aan, gevolgd door ASML en FrieslandCampina. Opvallende stijger is PostNL dat van plek 25 naar de zevende plaats schiet. De harde lockdown sinds december stelt het sentiment momenteel op de proef. Scores in januari en februari lijken terug te zakken naar die van net voor de pandemie. Maar nog liggen ze beduidend hoger dan voorgaande jaren.

 

The RepTrak Company doet gedurende het hele jaar continu onderzoek onder het Nederlandse publiek naar hun perceptie van de 30 grootste bedrijven van Nederland. Daarbij kijkt het onderzoek specifiek naar welke factoren op welke momenten van het jaar de reputatie beïnvloeden. In het allesbehalve gebruikelijke jaar 2020 zijn er vier thema’s die eruit springen:

Customer: Voldoen aan klantverwachtingen is een factor die in het pandemiejaar verreweg de meeste impact heeft gehad op de reputatie. Het zichtbaar doen van aanpassingen in kernproducten en -diensten tegen een achtergrond van het nieuwe normaal, angst, beperkingen en onzekerheid is belangrijk gebleken.

Community: Zinvol bijdragen aan de maatschappij als verlengstuk van de dienstverlening is wat het publiek van bedrijven verwacht. Dit heeft gedurende de hele pandemie een gestaag grote impact gehad.  

Future Fitness: In tijden van onvoorspelbare verschuivingen in de economie, de samenleving en behoeften van klanten wordt het vertrouwen in bedrijven bepaald door hun aanpassingsvermogen om aan de marktbehoeften te voldoen en om hun eigen toekomst veilig te stellen.

Fairness: Hoe meer vertrouwen het publiek in bedrijven stelt, terwijl het virus zich onbeschaamd verspreidt, hoe meer wordt verwacht dat dit vertrouwen wordt beloond met het eerlijk behandelen van klanten, werknemers en de maatschappij.

 

Philips nummer 1

Het jaar 2020 liet pas echt goed zien wat bedrijven kunnen betekenen op het gebied van gezondheidstechnologie. De relevantie van de missie van Philips, de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld te verbeteren, was daarmee groter dan ooit. Het publiek ziet Philips als een bedrijf dat aan de verwachtingen voldoet en dat zich snel aan veranderingen weet aan te passen. Ook op punten als de invloed in de samenleving en betrouwbaarheid scoort het concern hoog. Dat heeft opnieuw geleid tot de eerste positie in de lijst.

Frans van Houten, CEO van Philips: “Voor ons is de reputatiescore niet zomaar een cijfer. Het feit dat onze reputatie wederom is gestegen is een erkenning van de bijdrage die wij leveren aan de maatschappij door middel van innovatie in de gezondheidszorg. Dit is een signaal van vertrouwen, dat betekent veel voor mij, maar zeker ook voor onze medewerkers in Nederland en over de hele wereld, die hun uiterste best hebben gedaan om onze ziekenhuis partners te helpen in deze pandemie”.

 

Opvallende stijger: PostNL

De pandemie en de daaruit voortkomende maatregelen leidden tot een enorme piek in pakketbezorging. PostNL slaagde erin om snel en met succes in te spelen op de hoge vraag zonder daarbij in te leveren op resultaat of prestaties. Bovendien vervulden de pakketbezorgers een sociaal-maatschappelijke functie. Zij waren voor sommige mensen de enige personen die ze spraken op een dag. Dit alles resulteerde in een ongekende reputatieverbetering en zorgde ervoor dat PostNL maar liefst 18 plekken hoger in de lijst eindigt dan het jaar ervoor. 

 

Jongeren

Een opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat de groep in de leeftijd 18-34, gen Z en millennials, de percepties het meest opdrijft. Deze groep geeft vooral scores voor de karakterkant van bedrijven, op het gebied van werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, openheid en eerlijkheid een flinke boost, met een stijging die bijna twee keer hoger ligt dan bij de oudere leeftijdsgroep. Opmerkelijk is dat ING bij jongeren de 5e positie inneemt in de ranking ten opzichte van een plek op 19 in de algemene lijst. Ook andere banken scoren beduidend beter binnen deze groep. Het lijkt erop dat deze generatie bedrijven sneller het voordeel van de twijfel geeft en in het geval van de banken vertrouwt op hun financiële veerkracht en toekomstbestendigheid. ING is koploper op het gebied van digital banking. Deze groep is digitaal verder en ervaart een nauwelijks haperende online dienstverlening van ING en andere banken.

 

Thomas McNeill, Vice President Benelux van The RepTrak Company: “De bedrijven in de top 30 zijn 2021 gestart met een flinke blijk van vertrouwen uit het Nederlandse publiek. De steun en waardering ligt hoog maar de argumenten om hierin te blijven geloven staan onder druk in de eerste twee maanden van het jaar. De overheid heeft gedurende de pandemie het nieuws beheerst, met name de afgelopen vijf maanden. Bedrijven bleven wat in de luwte. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, zal ook nieuws uit het bedrijfsleven weer onderdeel worden van het publieke debat. Er ligt een kans voor bedrijven om het vertrouwen van het publiek te winnen door aandacht te hebben voor de klant, maar daarnaast ook voor kwaliteiten die gedurende de pandemie het meest belangrijk blijken te zijn, toekomstbestendigheid, maatschappelijke impact en fatsoen”.

 

Over het onderzoek

De jaarlijkse RepTrak NL Top 30 Reputation richt zich op de 30 grootste bedrijven in Nederland, gebaseerd op omzet. Bovendien moeten de bedrijven bij minstens een kwart van het algemene publiek enigszins tot zeer bekend zijn. Gedurende het hele jaar worden op een continue basis mensen in de leeftijd 18-64 online gevraagd naar hun perceptie van deze bedrijven. In totaal hebben ruim 18.000 respondenten meegedaan aan het onderzoek in 2020, waarbij elk bedrijf minimaal 360 keer beoordeeld wordt. Met behulp van het RepTrak-Reputation Model worden percepties gemeten over producten en diensten, financiële prestatie, innovatie, leiderschap, werkomgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en governance (ethiek, openheid, eerlijkheid) en wordt onderzocht welke elementen hiervan vooral invloed hebben op reputatie. Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe dit zich vertaalt naar in hoeverre het publiek bereid is tot het kopen of afnemen van producten of diensten, hoe graag ze er zouden willen werken of hoe ze over een bedrijf praten.

 

 


Bijlagen

Over The RepTrak Company

The RepTrak Company™ is wereldwijd toonaangevend op het gebied van reputatiegegevens en inzichten. Wij bieden het enige platform voor data-gedreven inzichten in reputatie, merk en ESG.

Ons gepatenteerde RepTrak®-Reputation Model is de wereldwijde standaard voor het meten en analyseren van het sentiment van het publiek met behulp van bewezen data-science-modellen en machine learning-technieken in verschillende sectoren en regio's.  Gebruikers van het RepTrak-programma zetten onze voorspellende inzichten in om hun bedrijfswaarde te beschermen, hun rendement op investeringen te verbeteren en hun positieve invloed op de samenleving te vergroten.

The RepTrak Company, opgericht in 2004, is eigenaar van 's werelds grootste reputatie benchmarking database met meer dan 1 miljoen bedrijfsbeoordelingen per jaar. Deze worden gebruikt door CEO's, raden van bestuur en executives in meer dan 60 landen.

www.reptrak.com 


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn