Preventie en vroegtijdig opsporen van beginnend gehoorverlies essentieel

VeiligheidNL en Erasmus MC roepen jong en oud op: Test regelmatig je gehoor

Amsterdam, 2 maart. Recent onderzoek van VeiligheidNL en Erasmus MC laat zien dat naar schatting 13% van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder een gehoorverlies heeft van meer dan 35 decibel. Dit komt neer op 1,2 miljoen mensen die in het dagelijks leven moeite hebben met anderen te verstaan en die baat kunnen hebben bij een hoortoestel.  Gehoorverlies kan grote persoonlijke gevolgen hebben.

3 maart 2021 is de Internationale Dag van het Gehoor

Op deze dag vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aandacht voor de wereldwijde omvang van gehoorverlies en het belang van preventie. VeiligheidNL steunt deze oproep en onderschrijft het belang van preventie en het vroegtijdig opsporen van beginnend gehoorverlies. Wij roepen daarom jong en oud op om regelmatig je gehoor te testen.    

1,2 miljoen 40-plussers in Nederland hebben gehoorverlies

Met gebruik van gegevens uit het wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (ERGO) van inwoners van 40 jaar en ouder uit de wijk Ommoord in Rotterdam (2001-2020) is voor het eerst de omvang van gehoorverlies in Nederland objectief in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van toonaudiometrie en Nederlandse brondata. Als de cijfers worden toegepast op de bevolkingsopbouw in Nederland komt dat neer op 1,2 miljoen mensen van 40 jaar en ouder met een gehoorverlies van minimaal 35 decibel.   

André Goedegebure, klinisch-fysicus audioloog bij de afdeling KNO van het Erasmus MC zegt hierover: “Het is het eerste onderzoek waarin de landelijke aantallen van gehoorverlies zijn geschat op basis van nauwkeurige standaard metingen in een Nederlandse populatie waarin ook ouderen ruim zijn vertegenwoordigd. De komende jaren blijven we nieuwe onderzoeksgegevens verzamelen om het voorkomen en verloop van gehoorverlies te monitoren.”

Onomkeerbaar probleem

Een goed gehoor belangrijk in je dagelijks leven, bijvoorbeeld om veilig deel te nemen aan het verkeer en te genieten van muziek en je omgeving. Gehoorverlies is meestal onomkeerbaar en kan negatieve gevolgen hebben op prestaties op werk en school, (psychisch) welzijn, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen en sociale participatie. Het heeft daarmee impact op het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Gehoorverlies is ook een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van dementie. Voorkomen en/of tijdige behandeling van gehoorverlies op middelbare leeftijd kan mogelijk 8% van nieuwe dementie gevallen voorkomen of uitstellen. Meer informatie is te vinden op de website van The Lancet. 

Test regelmatig je gehoor

Zowel het voorkomen van gehoorverlies - door onder andere preventie van gehoorschade als gevolg van hard geluid - als tijdige behandeling ervan kunnen de negatieve effecten van (onbehandeld) gehoorverlies verminderen. 

Saskia Kloet, programmamanager bij VeiligheidNL: “Beginnend gehoorverlies of beginnende gehoorschade merk je zelf niet direct. Het is daarom belangrijk om regelmatig je gehoor te testen. Het doen van een online hoortest geeft al een goede eerste indicatie over de status van je gehoor.”  

Gevalideerde en gratis hoortesten voor verschillende leeftijdsgroepen zijn te vinden op de website van VeiligheidNL. Mocht uit deze online test blijken dat je gehoor niet goed is dan is het belangrijk actie te ondernemen en je gehoor verder te laten onderzoeken.  

Links

VeiligheidNL gehoorschadepreventie

Verschillende gratis hoortesten

The Lancet, "Risico factoren voor dementie"


Bijlagen

Over het onderzoek

Als basis voor effectief preventiebeleid is het belangrijk om te weten hoe vaak en bij wie gehoorverlies voorkomt. Lawaaischade is, net als ouderdom, een belangrijke oorzaak voor het optreden van gehoorverlies. Recente onderzoeken laten zien dat gehoorverlies een omvangrijk probleem is, maar er is weinig structureel inzicht in de exacte prevalentie van gehoorverlies onder de Nederlandse bevolking. Daarom onderzoekt VeiligheidNL, in samenwerking met de afdeling KNO van het Erasmus MC de mogelijkheden om de ontwikkelingen in de prevalentie van gehoorverlies nauwgezet te kunnen volgen.

In dit onderzoek zijn landelijke prevalentiecijfers berekend aan de hand van gehoormetingen (toonaudiometrie) van het ERGO-cohortonderzoek van het Erasmus MC en demografische gegevens van het CBS. Het is het eerste onderzoek waarin de landelijke prevalentie van gehoorverlies is geschat op basis van een groot aantal nauwkeurige standaard metingen in een Nederlandse populatie waarin ook ouderen ruim zijn vertegenwoordigd. De definitie beperkend gehoorverlies is gehanteerd waarbij de toonaudiometrie aangaf dat het gehoorverlies in het beste oor ≥35 dB bedroeg. Uit de resultaten blijkt dat naar schatting 13% van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder, oftewel 1,2 miljoen mensen, beperkend gehoorverlies heeft. De prevalentie van beperkend gehoorverlies neemt sterk toe met de leeftijd.

Over VeiligheidNL

Veiligheid is niet per ongeluk. Ongelukken overkomen je, veiligheid niet. Veiligheid is gemaakt of aangeleerd. Veiligheid is een set van regels, methodes, oplossingen en vooral gedrag. Door goed om te gaan met risico’s, je te houden aan regels en je – bewust of onbewust – verantwoordelijk te gedragen, maak je het veilig voor jezelf, voor anderen, voor je omgeving. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is het resultaat van onderzoek, van wetenschap, van interventies, van gedrag.

VeiligheidNL is het kenniscentrum voor letselpreventie. Wij verzamelen data en bedenken en ontwikkelen methodes en interventies waarmee mensen (veilig)er door het leven gaan. We zijn de ‘science achter safety’. En we strijden voor maximale impact, vanuit een wetenschappelijk fundament. Dat kunnen we niet alleen, daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Want veiligheid is niet per ongeluk.

Over Erasmus MC

Medewerkers, vrijwilligers en studenten bij het Erasmus MC werken aan veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften. Wij werken aan onderscheidend toponderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken van morgen. En wij werken aan internationaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen. Het Erasmus MC kent, net als elk universitair medisch centrum, drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Valorisatie, het maatschappelijk of economisch benutten van kennis verkregen uit onderzoek, wordt algemeen beschouwd als een vierde kerntaak.

Logo

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn