Logo
 

Eerste dag goed voor 12.000 aanvragen vierde periode NOW

 
De eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zorgde meteen voor drukte bij UWV. Om 16 uur waren bij UWV al 12.000 aanvragen binnengekomen. Dat zijn er beduidend meer dan in de derde aanvraagperiode toen op de eerste dag (16 november) op dat tijdstip zo’n 7.000 aanvragen binnen waren.

De toeloop komt niet onverwacht. ‘De lockdown duurt nu al twee maanden en dat komt voor veel werkgevers, vooral in sectoren als horeca en detailhandel, hard aan. We hielden er daarom rekening mee dat het meteen flink druk kon worden en waren goed voorbereid. Alles is dan ook goed verlopen’, aldus Janet Helder, lid van de Raad van Bestuur van UWV. ‘Het is goed om te zien dat we als UWV een belangrijke bijdrage kunnen leveren om werkgevers te ondersteunen, zodat salarissen doorbetaald kunnen worden en banen behouden blijven.’

Tegemoetkoming hoger, overige voorwaarden ongewijzigd

In de vierde aanvraagperiode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode NOW is de maximale tegemoetkoming verhoogd van 80 naar 85 procent bij volledig omzetverlies. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die in de derde periode. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Advies: gebruik rekenhulpen om situatie in te schatten

Voor een snelle afhandeling is wel van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden om ze daar bij te helpen. Minstens zo belangrijk is dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken. Om werkgevers daarbij te helpen bij zijn er online rekenhulpen ontwikkeld. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. Met de simulatietool op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien dat een dalende loonsom of een lager omzetverlies dan ingeschat, kunnen leiden tot een terugvordering. Helder: ‘We adviseren werkgevers echt gebruik te maken van die hulpmiddelen om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.’

Werkgevers kunnen tot en met 14 maart een aanvraag indienen voor de vierde periode NOW.

 


Over UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en is sinds 2002 de Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en de Wajong voor ruim 1,2 miljoen uitkeringsgerechtigden.


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn