Logo

PERSBERICHT

 

Zorgrobot Tessa gaat implementatiefase in bij De Zorggroep na succesvolle pilot

Venlo, 16 februari 2021 – Zorgrobot Tessa heeft zich het afgelopen jaar bewezen binnen Groene Kruis Thuiszorg (GKT) van De Zorggroep. Dit innovatieproject is zodanig succesvol dat het management akkoord heeft gegeven voor het voortzetten en vergroten van de inzet van Tessa. Hiermee is een eerste projectperiode afgesloten waarin in totaal 65 plug-and-play Tessa’s zijn ingezet bij cliënten in de thuiszorg.

Volgende stap
De Zorggroep gaat nu de implementatiefase van Tessa in. Het doel is om dit jaar in elk thuiszorgteam (ca. 80) minimaal 2 Tessa’s in te zetten. De verwachting is dat de implementatie voor 1 juli 2021 is afgerond en dat Tessa dan een standaardonderdeel is van de dienstverlening binnen de wijkverpleging van De Zorggroep. Zo draagt de zorgorganisatie bij aan de positieve gezondheid van haar cliënten en zorgt ze dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

Tessa is als hulpmiddel ingezet om cliënten te ondersteunen bij een zorgvraag. Binnen 5 maanden zijn 65 Tessa’s ingezet. De zorgmedewerkers van GKT zijn met behulp van een aantal webinars geïnformeerd over de inzet van Tessa, ondersteund door filmpjes met uitleg over de zorgrobot.

Infographic evaluatie Tessa bij de Zorggroep

Evaluatie pilot
Uit de evaluatie blijkt dat zorgmedewerkers positief zijn over het gebruik van Tessa. Onder de 40 zorgmedewerkers die meewerkten aan de evaluatie kwam een Net Promotor Score (NPS) van maar liefst 41%. Zij zien dat de zorgrobot de cliënt zelfredzamer maakt, de kwaliteit van zorg verbetert en tegelijkertijd doelmatig maakt. Dit werd bevestigd in het onderzoek van De Zorggroep. 89% van de cliënten hadden aantoonbaar minder last van hun zorgvraag en hierdoor hadden cliënten gemiddeld 101 minuten minder thuiszorg per cliënt per week nodig. Een groot gedeelte van de zorgverleners geeft daarbij ook aan dat volgens hen de kwaliteit van leven van de cliënt zeer sterk wordt verhoogd. Het geeft zelfregie. Het bieden van deze zorg op afstand helpt de cliënt en helpt tegen eenzaamheid.

Slimme Zorg Estafette
Tijdens de Slimme Zorg Estafette organiseert De Zorggroep i.s.m. Tinybots speciaal voor haar netwerkpartners en andere geïnteresseerden een webinar om ervaringen te delen over de zorgrobot. Het webinar is op 23 februari van 12.00 tot 13.00 uur. Meld u hier aan. 


Bijlagen

De Zorggroep
De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en Midden-Limburg, van jong tot oud. Deze zorg wordt geboden in diverse woon- en zorgcentra en bieden ook zorg bij u thuis. Hierbij staat de cliënt centraal. Voor meer informatie: www.dezorggroep.nl.

Tinybots & Tessa
Tessa is een zorgrobot, een hulpmiddel voor mensen met een cognitieve beperking. Met Tessa kan er zorg op afstand gegeven worden door verbale begeleiding te geven. Via de app stelt de zorgverlener, de cliënt zelf of de mantelzorger taakjes, afspraken en berichten in op Tessa. De berichten spreekt Tessa dan uit in haar eigen stem. Met de verbale begeleiding kunnen mensen weer meer zelf. Al meer dan 1500 Tessa’s worden ingezet in Nederland in de wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Tinybots is de ontwikkelaar van Tessa met kantoren in Nijmegen en Rotterdam. Tinybots ontwikkelt technologie voor de zorg. Met deze technologie kunnen mensen weer meer zelf. Voor meer informatie: www.tinybots.nl.