BOEK: De Ingreep

Hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte

Auteur: Peter Bennemeer

Een bezuiniging op de medisch-specialistische zorg in ons land ter waarde van minimaal 3 miljard euro op jaarbasis. Dat is wat Peter Bennemeer belooft als alle Nederlandse ziekenhuizen dezelfde maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als het ziekenhuis waar hij zeven jaar lang leiding heeft gegeven: Bernhoven.

Krimp

De eerste corona-epidemie maakte van Bernhoven een bij de burger ‘bekend ziekenhuis’. Als ergens het dramatische hoogtepunt van de eerste coronagolf in ons land heeft plaatsgevonden, was het wel daar.

Maar in de medische wereld was Bernhoven voor die tijd al veelbesproken, als het eerste ziekenhuis dat op eigen initiatief de alsmaar stijgende zorgkosten te lijf ging. In vijf jaar tijd – tussen 2013 en 2018 – realiseerde Bernhoven een krimp in omzet (bij een ziekenhuis schadelast geheten) van 15%. Het goede nieuws daarbij was dat over die periode het aantal patiënten toenam met 3 procent, terwijl de kwaliteit van de zorg in klinische zin (even) goed bleef en de patiënttevredenheid flink toenam.

 

Buitenstaander

Peter Bennemeer, de verteller van deze autobiografie, was als bestuurder van Bernhoven verantwoordelijk voor deze transformatie. Hij beschrijft hoe hij te werk is gegaan, als buitenstaander, afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij deelt zijn verbazing over het ontbreken van deugdelijke managementinformatie, over de complexe kluwen van belangengroepen die een ziekenhuis is en over de cultuur van wantrouwen die hij aantreft. Hij vertelt hoe hij de belangrijkste zorgverzekeraars verleidt om een langjarig contract met Bernhoven aan te gaan, hoe 100 kwaliteitsinitiatieven tot minder zorg leiden en hoe hij de medisch specialisten in het ziekenhuis in loondienst weet te krijgen.

En als hij na de diagnose kanker zelf tweemaal in het ziekenhuis terecht komt, komt het tot een leerzame blik vanuit patiëntperspectief.

 

Leesboek

Zijn boek ‘De Ingreep’ is met nadruk een leesboek. Voor de geïnteresseerde leek, die meer wil begrijpen van de dynamiek in een maatschappelijke sector die steeds belangrijker wordt: de ziekenhuiszorg. Bennemeer laat zien hoe het spel tussen ziekenhuis, zorgverzekeraars en medisch specialisten gespeeld wordt, hoe de befaamde ‘perverse prikkels’ in het ziekenhuis werken, hoe de strijd om geld wordt gestreden en waarom minder zorg doorgaans een beter idee is dan meer.

De geleerde lessen – voor ziekenhuizen individueel en voor ons zorgstelsel als geheel – staan achterin dit boek beschreven in de management samenvatting, vergezeld van aanbevelingen, voor eenieder die professioneel of beleidsmatig in/aan de ziekenhuiszorg werkzaam is en voor beleidsmakers en politici; zij die de verantwoordelijkheid dragen dat goede zorg bereikbaar blijft voor alle Nederlanders.

 

Zorgstelsel

Bovenal is ‘De Ingreep’ het fascinerende relaas van een man die een ziekenhuis intentioneel wist te laten krimpen door de zorgverlening beter te maken. Die de wetten van de markteconomie gebruikte om een klein stukje van ons (semi-)publieke zorgstelsel toekomstbestendiger te maken. Een aanpak die (veel meer) navolging verdient, omdat de lessen die zijn geleerd een grote rol kunnen spelen in het op de lange termijn betaalbaar houden van ons zorgstelsel.


 

Inhoudelijke informatie

Simon Broersma, uitgever

Simon.broersma@bsl.nl

06-29 21 42 36

 

Aanvraag boek

Tanja Swijnenberg, marketeer

Tanja.swijnenberg@bsl.nl

06-12 77 71 70

 

Bohn Stafleu van Loghum is een mediabedrijf voor de Nederlandse gezondheidszorg en levert betrouwbare en innovatieve vakinformatie voor professionals in de zorg. Van educatieve uitgaves en diensten voor opleidingen, bij- en nascholing tot vakinformatie en ondersteunende software- en tooling. Van los product tot bundel, digitaal of print tot congressen en evenementen. Bohn Stafleu van Loghum richt zich met merken als Nursing, Skipr, Zorgvisie, Qruxx, Kinderopvang Totaal, Zorg+Welzijn, GZ-Psychologie, Praktijkinfo, Medische Banenbank en TandartsPraktijk op verpleegkundigen, zorgbestuurders, professionals in de kinderopvang en sociale domein, psychologen, huisartsen, tandartsen en andere (para)medici. Bohn Stafleu van Loghum is gevestigd in Houten en onderdeel van het wereldwijde uitgeefconcern Springer Nature, zie voor meer informatie www.bsl.nl.

 


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn