Logo

 

Flinke stijging aanmeldingen pabo’s bij Fontys

De pabo is populair en dat is goed zichtbaar in de aanmeldcijfers van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en De Nieuwste Pabo. Met een groei van 34,4% ten opzichte van vorig studiejaar is een duidelijke stijging te zien, die in lijn is met de landelijke ontwikkelingen (+33,5%). De groei bij Fontys wordt mede veroorzaakt door een verbreding van het opleidingsaanbod. Dit studiejaar werden maar liefst drie nieuwe opleidingsvarianten geïntroduceerd, namelijk Pabo-ALO, Pabo Jonge Kind Specialist en Pabo University Psychologie.

Het imago van de leraar basisonderwijs zit de afgelopen jaren flink in de lift, en de coronacrisis heeft deze opmars nog eens extra versterkt. Het aantal nieuwe inschrijvingen voor zowel de voltijd- als deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en De Nieuwste Pabo steeg dit studiejaar van 572 naar 769 (Brabantse pabo's: 592, Limburgse pabo's: 177). De aanmeldingen voor de verkorte zij-instroomtrajecten liggen in lijn met die van voorgaand jaar.

Verbreding opleidingsaanbod
Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de student en het werkveld heeft Fontys Hogeschool Kind en Educatie haar opleidingsaanbod dit jaar flink verbreed. Pabo-ALO leidt tot een dubbele bevoegdheid, namelijk leraar basisonderwijs en leraar lichamelijke opvoeding. Pabo Jonge Kind Specialist zorgt voor een specialisatie richting het jonge kind van 0 tot en met 7 jaar, en bij de nieuwe psychologie variant van Pabo University kunnen studenten naast de opleiding tot Leraar Basisonderwijs een master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie behalen bij Tilburg University.

Voorwaardelijke toelating
Na het behalen van het Havo of mbo-diploma moeten studenten in sommige gevallen door middel van het behalen van toelatingstoetsen aantonen dat ze voldoende kennis hebben van de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Door de coronacrisis is de toelatingsprocedure voor de pabo en de diverse opleidingsvarianten tijdelijk gewijzigd. De toetsen die studenten normaliter gehaald moeten hebben voor de start van het studiejaar, hoeven nu pas afgerond te zijn voor het einde van dit kalenderjaar. Tot die tijd zijn studenten voorwaardelijk toegelaten.

Binnen Fontys doen we er alles aan om de studenten, die de voorwaardelijke toetsen nog moeten halen, te begeleiden. Zo organiseren we onder andere extra ondersteuningsaanbod door vakdocenten om studenten nog beter voorbereid de toetsen in te laten gaan.


Fontys Hogescholen is met ruim 44.000 studenten en 4.400 medewerkers de grootste kenniscommunity van Zuid-Nederland. Fontys stimuleert groei door aandacht en uitdaging. Dat begint bij goed en inspirerend onderwijs. Fontys haalt het beste uit haar studenten en medewerkers. Groei in kennis en groei als persoon. Samen werken we aan ambities, aan het verwezenlijken van dromen. Samen Denken we Groter!

De maatschappij verandert razendsnel en vraagt een meer ondernemende en nieuwsgierige houding van studenten en professionals. Fontys ziet het als haar opdracht om in dit proces een centrale rol te spelen. Kennis en vaardigheden die hiervoor essentieel zijn noemen we TEC: Technology, Entrepreneurship en Creativity. Wie over TEC-skills beschikt, wil begrijpen hoe technologie vraagstukken kan oplossen, durft te ondernemen en zoekt naar creatieve oplossingen en samenwerkingen. Onze studenten, afgestudeerden, docenten en onderzoekers leveren zo een proactieve bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. TEC for Society!

Kijk voor meer informatie over de verschillende opleidingen en lesplaatsen op www.fontys.nl. Kijk voor meer nieuws over Fontys op www.fontys.nl/nieuws of volg het via Twitter.

© Fontys Hogescholen


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn