Logo

Verklaringen burgemeester en commissaris van de Koning over Waalre

's-Hertogenbosch 30 september- de burgemeester van Waalre, Jan Brenninkmeijer , en de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, hebben verklaringen vrijgegeven over de situatie in Waalre.

Verklaring burgemeester

In de afgelopen maanden heeft de bestuurlijke situatie in Waalre veel losgemaakt. Ik kreeg daarbij veel steun van de inwoners en organisaties in Waalre. Dat heeft mij goed gedaan en ik ben daar dankbaar voor.

We staan nu samen op een cruciaal kruispunt waarin we enerzijds kunnen terugkijken op al het moois wat we samen de afgelopen bijna zes jaar hebben bereikt en anderzijds vooruit moeten kijken naar de toekomst van Waalre.

Ik noem een paar aansprekende voorbeelden van wat we samen hebben bereikt en waar we samen nog mee bezig zijn:

We kunnen elkaar weer ontmoeten in het Huis van Waalre, gewoon terug op de oude plek en met een geheel nieuw concept Wandelaars en fietsers kunnen nu volop genieten van het naar natuur omgevormde Dommeldal de Hogt Het snelfietspad voorziet overduidelijk in een ruime behoefte Met de herinrichting Markt in Waalre en omgeving is het er leefbaarder en levendiger geworden waarbij de auto te gast is Waalre doet weer volop mee in de regio en wordt daarin ook serieus genomen De decentralisatie sociaal domein, een megaklus gelet op het aantal hierin betrokken inwoners en het financieel beslag dat dat legt op onze uitgaven. Samen hebben we die klus geklaard en daarmee ook de sociale structuur van Waalre overeind gehouden Een flink aantal woningbouwprojecten geven het dorp weer meer allure en toekomst

En uiteraard zijn er nog een aantal zaken onder handen zoals de herinrichting van het dorpshart Aalst, de nieuwe omgevingswet, de energietransitie en het terugdringen van het sluipverkeer.

Daar mogen we met elkaar met recht trots op zijn.

Maar er zijn ook de nodige zorgen als het gaat om de organisatie- en bestuurscultuur van Waalre. Begin vorig jaar zijn we samen begonnen met een traject voor de aanpak daarvan. De eerste stap naar een nieuwe bestuurscultuur. De spiegel die ons vorig jaar door een externe deskundige en de rekenkamer werd voorgehouden loog er niet om. Er werd een begin gemaakt met een aantal verdiepingssessies en een raadswerkgroep om met elkaar stappen naar verbetering van die cultuur te zetten.

Het waren echter pas de eerste stappen. De huidige bestuurscrisis maakt dat onmiskenbaar duidelijk. Niemand, niemand, kan er nu nog omheen. Er is voor iedereen werk aan de winkel. Er rust een zware verantwoordelijkheid op ieders schouder hier in deze zaal. 

In de raadsvergadering van 24 augustus hebben jullie de commissaris van de koning gevraagd om hulp te bieden bij het oplossen van de bestuurscrisis. Op zijn verzoek heb ik tijdelijk een stap terug gedaan en is de heer Boelhouwer als waarnemer aangesteld met als opdracht de onderliggende oorzaken te onderzoeken.

Eén ding is volstrekt helder geworden.

De bestuurlijke situatie is dermate ingewikkeld dat het nodig is dat op diverse posities, anderen, onbevangen, vrij van het verleden en met een fris gemoed en met een frisse blik het stokje overnemen.

Dat vergt offers van ons allemaal.

Voor mij betekent het dat ik met pijn in het hart per 12 januari 2021 mijn ontslag aan de commissaris van de Koning zal aanbieden en derhalve geen tweede termijn als burgemeester van Waalre ambieer. Het is een moeilijke afweging. Dat raakt mij persoonlijk. Vanzelfsprekend. Maar Waalre heeft het nodig. Het is een besluit dat mij grote moeite kost. Echter: wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen: het belang van Waalre .

Ik vertrouw erop dat mijn besluit een volgende stap is op weg naar herstel van het vertrouwen in het bestuur en het ambtelijk apparaat van Waalre, zowel intern als extern. Ik spreek daarbij de hoop uit dat er bij het 100 jarig bestaan van de gemeente Waalre in 2023 een sterk vernieuwd en veerkrachtig bestuur zal staan waar de inwoners van Waalre weer trots op kunnen zijn. Waarbij bestuur en organisatie krachtig samenwerken en intensief samen optrekken met de inwoners van Waalre; volgens de bedoeling.

 

Ik was in de ogen van velen wellicht een eigenzinnige burgemeester. Ik dank jullie oprecht dat ik de afgelopen jaren die eigenzinnige burgemeester in die eigenzinnige gemeente Waalre mocht zijn; voor de mooie jaren die ik samen met jullie in Waalre heb mogen beleven. Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Wij blijven samen Waalre, nu en voor altijd. Het ga jullie goed.

Verklaring commissaris van de Koning

De bestuurlijke situatie in Waalre is in hoge mate complex en er spelen vele factoren. De analyse dat er stappen gezet moeten worden om een beweging in de opwaartse richting op gang te brengen is juist. Ik heb daarom begrip en waardering voor de afweging die de burgemeester maakt en het besluit dat hij genomen heeft. Ik verwijs daarvoor naar de verklaring van de burgemeester.

De stap van de burgemeester leidt ertoe dat ik de waarnemend burgemeester, dr. Boelhouwer, verzoek de waarneming voort te zetten en al het nodige te doen om de kwaliteit van het bestuur en het gemeente-apparaat op een hoger plan te brengen.

 


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn