Logo

Nederlanders blijven bezorgd door corona, de angst om ziek te worden stijgt.

Voor het eerst sinds maart dit jaar neemt de bezorgdheid van Nederlanders rondom de coronacrisis niet langer af, maar blijft gelijk (55% (zeer) bezorgd). Ook zien we dat de angst om ziek te worden langzaam stijgt omdat steeds meer mensen zich minder aan de maatregelen houden en het aantal (inter)nationale besmettingen oploopt. Tegelijkertijd geeft een kleine meerderheid (51%) van de Nederlanders aan dat de huidige corona-situatie weinig invloed heeft op hun dagelijks leven, een aandeel dat al blijft dalen sinds begin april. Dat blijkt uit wave 7 van onze COVID-19 Barometer. 

Nederlanders lijken zich meer te hebben neergelegd bij huidige situatie  

Vergeleken met een maand geleken lijkt het erop dat Nederlanders zich meer hebben neergelegd bij de huidige situatie en verwachten ze dat COVID-19 ook ver in de toekomst een rol zal blijven spelen. In een poging om zo veel mogelijk terug te keren naar het normale leven met de beperkingen door de maatregelen passen Nederlanders zich aan. Ze hebben meer vertrouwen in wat ze zelf kunnen doen door bijvoorbeeld social distancing en het dragen van mondkapjes. In Kantars onderzoek zijn zes verschillende consumentensegmenten vastgesteld op basis van hun attitude ten opzichte van corona. De bovenstaande bevindingen verklaren waarom de Hibernators zijn gestegen ten koste van de Good Citizens. Hibernators leggen zich meer bij de situatie neer en zijn minder bezig met het volgen van de regels. De Qua Seras blijven de grootste groep in Nederland. 

Merken moeten de weg leiden 

In deze nieuwe realiteit waarin COVID-19 nog lang een belangrijke rol zal spelen, is het niet langer voldoende voor merken om enkel praktische handvaten en adviezen te geven: consumenten wereldwijd verwachten dat merken en organisaties een voorbeeldfunctie vervullen en dat zij de verandering moeten leiden. Nederlandse consumenten vinden zelfs dat dit de hoogste prioriteit zou moeten zijn voor merken. Merken moeten dus niet alleen de nieuwe realiteit accepteren zoals deze is maar ook overgaan tot acties in bedrijfsvoering en dienstverlening. Net zoals consumenten zich ook bij de huidige situatie hebben neergelegd en veranderingen in hun dagelijkse leven hebben doorgevoerd.  

Het milieu in tijden van Post COVID-19 

Wereldwijd zien consumenten ‘post’ COVID-19 als een uitgelezen kans voor het aanpakken van milieukwesties. 22% van de consumenten wereldwijd tegenover 21% van de Nederlandse consument vindt het milieu zelfs belangrijker dan ooit. En wereldwijd vindt 51% van de consumenten tegenover 42% van de Nederlandse consument dat milieuzaken nu net zo belangrijk zijn als vóór de corona crisis. 

Als het op milieuaankomt vinden consumenten dat merken zich bezig moeten houden met (in volgorde van belangrijkheid) het reduceren van vervuiling door verpakkingsmaterialen, het minimaliseren van lucht/water vervuiling en tot slot het verminderen van afval. 

Maron van der Krieken, van Kantar: 

“Nu veel Nederlanders verwachten dat we nog lang niet van corona en bijpassende maatregelen af zijn, nemen ze langzaam de controle over hun leven terug. Door in toenemende mate te vertrouwen op voorzorgsmaatregelen die in hun eigen bereik liggen (mondmaskers, social distancing) zeggen ze feitelijk; ik ga niet langer zitten wachten tot dit voorbij is. Diezelfde actieve houding verwachten ze van merken. Als merken en bedrijven meer naar manieren zoeken om te focussen op kansen en mogelijkheden binnen de maatregelen, waarderen veel consumenten dat. Dit is een mooie kans om te laten zien dat je positief en probleemoplossend bent, op een manier die consumenten een prettige ervaring geeft met je service of product.’'   

Meer weten?

voor inhoudelijke vragen

Maron van der Krieken 
Client Consultant 
m +31 (0)6 42980744 
e [email protected] 

Of neem contact op met de persvoorlichting van Kantar

Sjoerd Hoogland 
Marketing & Communications Executive 
m +31 (0)6 36518578 
e  [email protected] 


Bijlagen

Over Kantar

Kantar is de grootste organisatie ter wereld op het gebied van data, insights en consultancy. Niemand weet beter dan wij hoe mensen denken, wat ze voelen, en wat ze doen. Lokaal én in meer dan 90 landen wereldwijd. Door onze expertise op het gebied van menselijk gedrag te combineren met onze databronnen en benchmarks, innovatieve analytics en technologieën helpen we de meest toonaangevende organisaties overal ter wereld succesvol te groeien.

Understand People – Inspire Growth


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn