Professionals uit onderwijs en jeugdhulp krijgen steeds meer met elkaar te maken, maar weten niet altijd hoe ze optimaal kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door samen doelgericht plannen te maken voor leerlingen die jeugdhulp krijgen. Anja Verwoerdt, orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog (K&J), beschrijft in haar boek ‘Onderwijs & Jeugdhulp. Kleur bekennen in samenwerken’ hoe deze twee domeinen beter kunnen samenwerken en waarom dat belangrijk is.

Handreikingen voor succesvol interprofessioneel samenwerken

De volgende vragen staan in dit boek centraal: wanneer en waarom werkt interprofessioneel samenwerken? Wat zijn hierbij de bevorderende- en de belemmerende factoren? Onderbouwd met theoretische principes en praktijkkennis, geeft de auteur (praktische) handreikingen voor succesvol interprofessioneel samenwerken. Anja stapt hierbij voortdurend de grenzen van de domeinen onderwijs en jeugdhulp over. ‘Samenwerken is een middel, maar wel een belangrijk middel. Je hebt natuurlijk een belangrijk gemeenschappelijk doel en dat is de ontwikkeling van het kind of van de jongere en het ondersteunen van de ouders. Voor een goede samenwerking moet je echt een grens oversteken en je eigen vertrouwde domein soms verlaten om je te verdiepen in een collega die vanuit een ander perspectief denkt en handelt’, licht ze toe. Dit boek is in samenwerking met pedagoog en onderwijskundige Tanja van Beukering tot stand gekomen.

Voor wie is het boek bedoeld?
Het boek is primair bedoeld voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals, die met elkaar samenwerken. In het onderwijs zijn dit leraren (docenten), mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedrags-specialisten en directies, maar ook schoolpsychologen, orthopedagogen en (school)maatschappelijk werkers. In de jeugdhulp zijn dit orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, systeem- therapeuten, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pleeg- en jeugdzorg-werkers en pedagogisch medewerkers. 

OVER DE AUTEUR 
Anja Verwoerdt  startte haar loopbaan in het onderwijs en werkte daarna onder meer als orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog (K&J) en onderwijsadviseur bij een instelling voor specialistische jeugdhulp in Duivendrecht (de Bascule, nu Levvel). Momenteel is ze jeugdpsycholoog in een wijkteam (Ouder- en Kindteams) in Amsterdam. Tanja van Beukering is pedagoog en onderwijskundige. Zij publiceerde over handelingsgerichte diagnostiek, handelingsgericht werken en gedragsproblemen in scholen (deonderwijsadviseurs.nl).

ISBN 9789492398208 | | 150 p. | 1e editie | Paperback | juni 2020 | € 26,00 | bekijk dit boek in onze webshop

www.accouitgeverij.nl


Bijlagen
Logo

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn