Logo

Kunstmatige intelligentie moet helpen in de strijd tegen het coronavirus

Medisch specialisten en datawetenschappers gaan kunstmatige intelligentie inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Ze willen er met machine learning achter komen welke behandeling bij welke patiënt het beste werkt. En ze willen voorspellen hoe het ziekteverloop is bij een geïnfecteerde patiënt. Het doel is om beter in te schatten welke behandelingen en welke zorgcapaciteit nodig zijn. Voor dit onderzoek komen de gegevens die ziekenhuizen registreren bij de behandeling van coronapatiënten beschikbaar.

‘Alle Nederlandse ziekenhuizen en de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) worden betrokken’, vertelt prof. dr. Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). ‘Amsterdam UMC coördineert dit initiatief samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en het Maastricht UMC+ en er wordt samengewerkt met datawetenschappers uit bedrijfsleven en hoger onderwijs.’

Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat dit onderzoek geen extra werk oplevert voor de medisch specialisten die direct bij de behandeling van coronapatiënten zijn betrokken. ‘Veel data van de intensive care behandeling worden automatisch verzameld via het elektronisch patiëntendossier’, vertelt intensivist Dr. Paul Elbers van Amsterdam UMC. ‘Veel andere zorgprofessionals en datawetenschappers zetten zich graag in bij het verzamelen en analyseren van de gegevens. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen.’

De benodigde gegevens worden ‘gepseudonimiseerd’. Dat wil zeggen dat het risico dat die herleid kunnen worden naar specifieke patiënten minimaal is. In deze uitzonderlijke crisissituatie is geen toestemming van patiënt of naasten nodig om de gegevens te gebruiken. Dat is vanwege het belang voor de volksgezondheid, omdat patiënten vaak te ziek zijn om toestemming te verlenen en om de behandelaars, patiënten en hun dierbaren niet nog meer te belasten. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de Autoriteit Persoonsgegevens. Patiënten en hun naasten kunnen indien gewenst wel bezwaar maken bij de ziekenhuizen. Dan worden hun gegevens niet gebruikt.


Over Amsterdam UMC:
In Amsterdam UMC werken meer dan 15.000 professionals aan goede en toegankelijke zorg. Voor nu, en voor de komende generaties. Samen werken we aan een toekomst waarin we ziekten voorkomen en de beste behandelingen beschikbaar maken voor alle patiënten. Daartoe ontwikkelen we nieuwe diagnostiek en behandelmethoden, in samenwerking met professionals uit andere, gerenommeerde nationale en internationale instellingen. Jaarlijks behandelen we ruim 350.000 patiënten op onze beide locaties - AMC en VUmc. De nadruk ligt daarbij op complexe patiëntenzorg en de hooggespecialiseerde behandeling van zeldzame aandoeningen. In Amsterdam UMC leiden we duizenden jonge mensen op tot arts, specialist of verpleegkundige. Onze onderzoekers zijn verenigd in acht onderzoeksinstituten zodat we onze ambitie gestalte kunnen geven om internationaal toonaangevend onderzoek uit te voeren. In Amsterdam UMC werken AMC en VUmc samen aan academische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen.


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn