Logo

PERSBERICHT

Bartiméus zorgt al meer dan 100 jaar voor mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland. Ook in deze onzekere tijden kunnen zij op ons rekenen. De situatie in Nederland rondom het coronavirus verandert meerdere keren per dag. 

Bartiméus treft, in lijn met de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de rijksoverheid, de noodzakelijke maatregelen om het risico op de verspreiding van het coronavirus onder cliënten, leerlingen en medewerkers van Bartiméus zo klein mogelijk te houden. Bij veranderend landelijk beleid door RIVM en Rijksoverheid passen wij onze maatregelen daarop aan. We vragen daarbij dringend de medewerking van iedereen die met ons te maken heeft.  

Onder onze bewoners, ambulante cliënten en leerlingen bevinden zich mensen met een kwetsbare gezondheid. Zij hebben dikwijls te maken met meerdere (verstandelijke en/of lichamelijke) beperkingen naast hun visuele beperking. Bartiméus zet alles op alles om de kwaliteit en continuïteit van de zorg en het onderwijs onder de huidige omstandigheden zo optimaal mogelijk te houden. 

Ambulante cliënten 

De ambulante zorg van Bartiméus is voor zover mogelijk beperkt daar waar het gaat om fysieke contacten. De zorgverlening vindt zo mogelijk plaats op afstand via bijvoorbeeld de telefoon of beeldbellen. Als het in het belang van de cliënt is worden afspraken die gecontinueerd moeten worden met de uiterste voorzorgsmaatregelen gecontinueerd. Bezoeken aan het Expertisecentrum Diagnostiek Visuele Aandoeningen in Zeist gaan door als de oogartsen dat noodzakelijk vinden. 

Leerlingen 

Om onze leerlingen te beschermen organiseren de scholen van Bartiméus - in lijn met landelijke maatregelen - zoveel mogelijkonderwijs op afstand. Met vereende krachten krijgen leerlingen, die naast een visuele beperking ook lichamelijke en soms verstandelijke beperkingen hebben, materialen uitgereikt om enerzijds onderwijs via internet te krijgen en anderzijds zoveel mogelijk virtueel contact met de leerkrachten te houden. Voor een aantal leerlingen is dit geen optie of is er sprake van ouders met een vitaal beroep. Dan vindt opvang plaats in één van onze schoolgebouwen. Uiteraard met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid. 

Bewoners 

Om voor de bewoners van Bartiméus het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden wordt bezoekers geadviseerd niet of zo min mogelijk te komen. We treffen voor zorgmedewerkers zorgvuldige hygiënemaatregelen. We ontzeggen voor zover dat mogelijk is mensen die er niet per sé hoeven te zijn de toegang tot onze terreinen en gebouwen.  

Wij realiseren ons dat de impact voor onze bewoners en hun omgeving groot is. We gebruiken oplossingen als (beeld)bellen om te zorgen dat bewoners in contact kunnen blijven met hun naasten. Wanneer het kabinet de landelijke richtlijnen rondom bezoekregelingen voor bewoners wijzigt, dan veranderen wij mee. 

(Vermoedens van) besmettingen 

Alle maatregelen in acht nemend hebben toch besmettingen onder onze cliënten en  leerlingen plaatsgevonden. Eén bewoner is na langdurig verblijf in het ziekenhuis, ontslagen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Binnen twee dagen is deze bewoner opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De bewoner is daar toen positief getest op het coronavirus en daar inmiddels overleden. Dit heeft grote impact op de familie van deze bewoner, de medebewoners en de betrokken medewerkers. Wij leven intens met hen mee.  

Bij griepverschijnselen van bewoners wordt er inmiddels niet meer getest op corona. Dat betreuren wij zeer. Het betekent dat wij bij ernstige griepverschijnselen handelen volgens de strikte voorschriften van de GGD. Wij werken dan nauw met hen en de betrokken artsen  samen om adequate behandeling en verzorging te bieden.  

Oproep om voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen 

Bartiméus zet alles op alles om de medewerkers zoveel mogelijk in het werk te ondersteunen. Met het beperken van bewegingen tussen woningen en gebouwen en de hygiëne en beschermende maatregelen staan wij klaar voor de medewerkers die nu in het hart van onze zorgverlening en onderwijs werken. Met name op het gebied van beschermingsmiddelen ontstaan tekorten. Bartimeus, collega-organisaties en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) trekken daarbij samen op om te zorgen dat er genoeg beschermingsmiddelen en met name mondkapjes beschikbaar komen. Wij roepen minister De Jonge op om bij het verdelen van de beschermingsmiddelen voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de gehandicapteninstellingen. Deze middelen zijn noodzakelijk om bij verdenking van besmetting veilige zorg te leveren. Het is voor ons immers niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren voor bijvoorbeeld de dagelijkse verzorging van iemand die doofblind is en een verstandelijke beperking heeft. 

Onze helden 

Wij spreken onze bijzondere dank uit naar die medewerkers die zich inzetten om de zorg, het onderwijs en extramurale zorg-, onderwijsbegeleiding en andere vormen van dienstverlening voor onze cliënten door te laten gaan. Zij zijn onze helden! Wij realiseren ons dat zij werken onder grote druk. We beseffen dat voor een aantal van hen in de persoonlijke sfeer corona steeds dichterbij komt. Vanzelfsprekend doen wij alles wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat zij hun werk op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen. Het coronacrisismanagementteam van Bartiméus komt dagelijks bij elkaar om de situatie van dat moment te bespreken, de juiste maatregelen te treffen en direct te kunnen beslissen en handelen indien nodig. 


Achtergrondinformatie over Bartiméus 

Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle 300.000 mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook wanneer zij een meervoudige beperking hebben. Met 1800 medewerkers en 900 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat zij zich kunnen ontplooien. Voor 100%. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet. Wij werken daarbij graag samen met diegenen die persoonlijk of professioneel bij hen betrokken zijn. We doen veel aan onderzoek, diagnostiek en kennisontwikkeling. We begeleiden en adviseren door het hele land en we hebben eigen woonvoorzieningen, scholen en vormen van dagbesteding. Dit alles doen we omdat we geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen; ook mensen die blind of slechtziend zijn. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven. 

- Bartiméus werkt samen met ruim 100 zorgorganisaties. 
- Bartiméus is ISO-gecertificeerd. 
- Bel Bartiméus 088 - 88 99 888 voor al uw vragen over zien en niet-zien. 
- Op www.bartimeus.nl/specialistische-kennis vindt u voorbeelden van onze expertise in de kennisbank  
- Bartiméus is samenwerkingspartner in REA College Nederland en Werkpad BV. 

Bartiméus
Van Renesselaan 30A 
Postbus 1003 
3700 BA Zeist 


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn