Logo

Met de vrolijke prentenboeken reeks Milo & Lana kan er interactief worden voorgelezen aan alle kinderen, ook aan kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB). De prentenboeken zijn ontwikkeld in opdracht van Stichting Milo en helpen bij het stimuleren van de taalontwikkeling van peuters en kleuters. De bijgevoegde instructies en pictogrammen maken het voorlezen en vertellen van verhalen uit het prentenboek ook geschikt voor kinderen met een belemmerde toegang tot taalverwerving. 

Covers prentenboeken‘Voorlezen verrijkt en moet voor alle kinderen mogelijk zijn. Ook al kun je niet praten, om welke reden dan ook, de beeldende kracht van voorlezen blijft bestaan. De verhalen van Milo & Lana helpen daarbij, met picto’s, gebaren, film, letters, klanken en woordbeelden.’  - Prof. dr. Hans van Balkom

 


Stimuleer de taalontwikkeling door aan te sluiten op de belevingswereld  
De prentenboeken zijn bedoeld om interactief en ondersteund voor te lezen. Dat betekent dat het kind op geheel eigen manier een actieve rol krijgt bij het voorlezen. Bij interactief voorlezen gaan ouder en kind vooraf aan het verhaal aan de slag met gezamenlijke activiteiten die aansluiten bij de interesses, mogelijkheden, ervaring- en belevingswereld van het kind. Deze activiteiten sluiten aan bij de inhoud van het prentenboek. Op die manier zal het voorlezen het kind helpen om begrippen en betekenis vanuit een gedeelde beleving en vertelling te koppelen aan de eerder ervaren situaties. 

Stichting Milo heeft ondersteunende materialen bij de Milo & Lana prentenboeken laten ontwikkelen, zoals handpoppen, aanwijsborden, pictogrammensets en gebaren-dvd’s. Bij dit prentenboek hoort ook een animatie om met name begrippen te kunnen verduidelijken die beweging, afstand en grootte weergeven. Stichting Milo (Schijndel) is een zelfstandig behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie dat zorg verleent aan kinderen en volwassenen met communicatief meervoudige beperkingen.  

Een aangepaste speel- en leeromgeving met KLIN© 
De prentenboeken zijn ontwikkeld vanuit het programma KLIN©. KLIN© is een programma voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) van 3 tot 12 jaar en hun ouders, behandelaars en leerkrachten. Het biedt een aangepaste speel- en leeromgeving die voor elk kind passend kan worden ingevuld. Centraal staat de toepassing van communicatie ondersteunende systemen, zoals aangepaste of vereenvoudigde gebaren, pictogrammen, verwijzers en spraakcomputers. KLIN© is geen vastomlijnde methode, maar een werkwijze die bestaande onderwijs- en behandelingsprogramma’s communicatief toegankelijk maakt, gericht op het bevorderen van het ontwikkelings- en leerperspectief van het kind. De initiatiefnemer van KLIN© en medeoprichter van Stichting Milo is Prof. dr. Hans van Balkom, psycholinguïst en bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen aan het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Voorlezen verrijkt en moet voor alle kinderen mogelijk zijn. Ook al kun je niet praten, om welke reden dan ook, de beeldende kracht van voorlezen blijft bestaan. De verhalen van Milo & Lana helpen daarbij, met picto’s, gebaren, film, letters, klanken en woordbeelden.’ 

Over de auteurs 
De initiatiefnemer van KLIN© en medeoprichter van Stichting Milo is Prof. dr. Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunende Communicatie voor mensen met meervoudige beperkingen aan Radboud Universiteit, Nijmegen.

Dr. Judith Stoep, taalwetenschapper en projectmanager bij het Expertisecentrum Nederlands, schreef de teksten van de prentenboeken samen met Loes Luijten, behandelcoördinator bij Stichting Milo, en Hanneke van Bakel, KLIN© behandelaar bij Stichting Milo. 

 


Bijlagen

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn