Logo

Klimmendaal Revalidatiespecialisten ontvangt een grote subsidie uit het Operationeel Programma Oost van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Neuropsycholoog Dr. Dirk Bertens van Klimmendaal krijgt deze subsidie toegekend voor zijn project Karman Line. Binnen dit project gaat hij samen met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit en game-ontwikkelaars Yellow Riders, Islandworks en Big4Data een aantal brain games ontwikkelen en het gebruik ervan in de cognitieve revalidatie onderzoeken.

De Karman Line wordt een pakket van games die gebaseerd zijn op bewezen effectieve behandelingen die in de cognitieve revalidatie worden ingezet om het alledaags functioneren van mensen met hersenletsel te verbeteren. Bestaande brain games maken gebruik van functietraining.
Hiermee wordt geprobeerd om specifieke cognitieve functies te ‘herstellen’. Te denken valt hierbij aan het geheugen, de planningsvaardigheden, het tempo van informatieverwerking en de prikkelverwerking. Uit onderzoek blijkt echter dat deze benadering nauwelijks tot verbetering in het dagelijks leven leidt.

Dr. Dirk Bertens: “De games uit de Karman Line zijn innovatief en onderscheidend omdat ze zich niet richten op verbetering van specifieke cognitieve functies, maar op het op een aantrekkelijke manier aanleren van compensatiestrategieën, gericht op verbetering van het alledaags functioneren.”

Deze ‘switch’ van functieherstel naar het toepassen van compensatiestrategieën om tot een beter functioneren te komen, is in de klinische revalidatiepraktijk al jaren geleden ingezet. Opvallend genoeg is deze ontwikkeling tot nu toe nog niet toegepast in brain games.

Dr. Dirk Bertens: “De verwachting is dat de inzet van strategische games de bestaande revalidatiebehandeling effectiever en mogelijk korter maakt. De behandeling wordt toegankelijker omdat mensen met hersenletsel zelfstandig kunnen trainen. Daarnaast maakt deze nieuwe digitale aanpak het revalidatietraject aantrekkelijker.”

Naast de ontwikkeling van de games zullen binnen Klimmendaal uit het projectbudget van 2,7 miljoen euro onder meer twee promovendi worden aangesteld. Zij zullen de effectiviteit en toepasbaarheid van de brain games in de revalidatiebehandeling de komende jaren gaan onderzoeken.

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


Bijlagen
Logo

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn