FNV Young & United en studentenvakbond LSVb starten een campagne om afschaffing leenstelsel te realiseren
 
De landelijke studentenorganisatie LSVb en  FNVYoung & United, slaan de handen ineen om het leenstelsel af te schaffen. Met alle toezeggingen en ambities van de politieke partijen lijkt haast wel alsof de afschaffing van het leenstelsel al een feit is. Maar eerder is gebleken: beloften uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Samen met studerend Nederland willen de bonden ervoor zorgen dat de basisbeurs en compensatie voor de pech-generatie een feit wordt. Dit mag niet ten koste gaan van de onderwijsbegroting. Wij gaan door tot dit geregeld is!
 
Onze snel veranderende samenleving vraagt in toenemende mate om kritische, breed gevormde en goed opgeleide jongeren om de vraagstukken van onze tijd op te lossen, maar ook om bijvoorbeeld goede zorg en onderwijs voor huidige en toekomstige generaties te garanderen. In een kenniseconomie waarin je zonder diploma veel moeilijker aan de bak komtaan de bak komt, is het onacceptabel dat je als student met enorme schulden opgezadeld wordt, nog vóór je goed en wel aan je werkende leven begonnen bent. Die verantwoordelijkheid kan niet afgeschoven wordenop de schouders van individuele studenten, vinden LSVb en FNV.
 
Bas van Weegberg, FNV Young & United: ‘Gelukkig spreken inmiddels veel organisaties zich uit tegen het leenstelsel. Zo is de basisbeurs een belangrijke eis voor Coalitie-Y, waar ook wij bij zijn aangesloten. Toch betekent politieke standpuntbepaling lang niet altijd dat er ook echt wat verandert. CDA en ChristenUnie zaten deze regeringsperiode aan de formatietafel. Ze waren al tegen het leenstelsel, maar alsnog bleef het systeem ongemoeid. Bovendien moeten we nog zien dat studenten van nu gecompenseerd gaan worden voor het mislukte experiment van het kabinet. Voor afschaffing en compensatie is beweging nodig!’
 
LSVb voorzitter Alex Tess Rutten: ‘Wij gaan de basisbeurs ook niet op een andere manier uit eigen zak betalen. Een gezonde werk- en studieomgeving is een gezamenlijk belang voor studenten en docenten, daarom trekken we ook op met WO in Actie. Wij bouwen aan een beweging die doorgaat tot dit ook daadwerkelijk geregeld is. Wij willen niet afgescheept worden met een compromis.’
 
De samenwerkende bonden eisen:
1. Afschaffing van het leenstelsel; en een basisbeurs voor iedereen die studeert.
2. Compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vallen.
3. Extra geld voor het onderwijs: de basisbeurs kan niet uit de bestaande onderwijsmiddelen betaald worden.
 
Afgelopen zomer gingen de gezamenlijke bonden langs de universiteiten en hogescholen in Utrecht, Groningen, Amsterdam, Delft en Wageningen en spraken daar met honderden studenten. De bijval was groot: studenten ervaren enorme druk om snel af te studeren, blijven vaker thuis wonen en er blijft weinig tijd over na werk en studie. Zelfs studenten die zelf geen lening hebben, kennen altijd wel anderen voor wie de lening veel impact heeft. Honderden studenten schreven zich nu al in om aan de campagne mee te doen.
 
De campagne richt zich op het realiseren van de eisen uiterlijk in het regeerakkoord van 2021. En zo mogelijk eerder, want elke dag bouwen studenten meer schuld op in dit onrechtvaardige systeem. De komende maanden zullen de bonden met een breed scala aan activiteiten studenten gaan oproepen om in actie te komen.
 
Deze beweging kan rekenen op steun van WO in Actie en van tal van lokale studenten en studentenorganisaties, waaronder ZAT Studeren en Humanities Rally.


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn