Logo

2.600 extra banen in Zuid-Holland Centraal eind 2020

Op 28 mei publiceert UWV de Arbeidsmarktprognose 2019-2020. UWV verwacht dat het aantal banen in de regio Zuid-Holland Centraal in 2019 en 2020 toeneemt met 2.600 banen. Daarmee komt het totaal aantal banen in Zuid-Holland Centraal uit op 125.600 eind 2020. Ook zal de economie groeien, maar minder sterk dan in voorgaande jaren.

Patricia Ladan, districtsmanager bij UWV Werkbedrijf: “Het is belangrijk om iedereen te laten profiteren van de voortdurende banengroei. Ook de mensen die nu nog aan de kant staan. Dan heb ik het bijvoorbeeld over oudere werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. Zo krijgen we steeds meer een inclusieve arbeidsmarkt. En daar zet UWV zich elke dag voor in. Investeren in ‘leven lang ontwikkelen’ is daarin een belangrijke succesfactor.”

Eind 2020 telt Zuid-Holland Centraal naar verwachting 2.600 meer banen dan eind 2018. Er zullen dan 125.600 banen in de regio zijn. De banengroei vlakt wel af. Groeit in 2019 het aantal banen nog met 1,2%, in 2020 is dat 0,9%. Landelijk is de banengroei met, 1,7% in 2019 en 1,2% in 2020 iets hoger.

ZHC_prognose_banen

Banen * 1.000 in Zuid-Holland Centraal, 2017 – 2020

Krapte houdt aan

In 2019 en 2020 zien we vooral banengroei in de sectoren zorg & welzijn en detailhandel. De financiële dienstverlening en industrie blijven krimpen. Werkgevers zullen de krapte op de arbeidsmarkt blijven voelen. De beroepsbevolking harder groeit dan het aantal banen. In twee jaar tijd neemt de beroepsbevolking toe met 4.800 mensen toe tot 196.900 personen, terwijl het aantal banen toeneemt met 2.600 tot 125.600. Veel werkzoekenden in Zuid-Holland Centraal zijn daarom aangewezen op werk in omliggende arbeidsmarktregio’s door het relatief beperkte aantal banen per 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar.

Lichte stijging WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen dat UWV verstrekt, neemt in 2019 met 11% af tot 4.500 uitkeringen eind 2019. In 2020 zal het aantal WW-uitkeringen naar verwachting licht stijgen, maar het aantal blijft onder het niveau van 5.100 van eind 2018. UWV verwacht eind 2020 in Zuid-Holland Centraal 4.600 WW-uitkeringen te verstrekken.

Meer mensen vanuit WW een baan

Uit de publicatie ‘Meer uitstroom naar werk vanuit de WW’ die eveneens op 28 mei uitkomst, blijkt dat een steeds groter aandeel mensen werk heeft uiterlijk een maand na uitstroom uit de WW. 69% van de WW-uitstroom in de eerste helft van 2018 heeft uiterlijk een maand later werk. Daardoor daalt ook de doorstroom van de WW naar de bijstand staat in publicatie ‘Van WW naar Bijstand’. Voor werkzoekende zestigers blijft het lastig om een baan te vinden.

ZHC_werkhervatting

Ontwikkeling werkhervatting uiterlijk een maand na uitstroom uit de WW, in Zuid-Holland Centraal in het eerste half jaar (totaal en personen bij wie de uitkering is beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur)

ZHC_doorstroom_bijstand

Doorstroompercentage van WW naar bijstand in Zuid-Holland Centraal (oplopende sortering per gemeente in 2017)

UWV Arbeidsmarktprognose

UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte vraag naar personeel van werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Dit jaar is er speciale aandacht voor het groeitempo van de Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen per sector op de arbeidsmarkt tot en met 2020.

Uitstroom uit de WW

Naast de arbeidsmarktprognose publiceert UWV twee rapporten over uitstroom uit de WW. De eerste gaat over uitstroom naar werk vanuit een WW-uitkering. De andere over doorstroom naar de bijstand na beëindiging van een WW-uitkering.


Bijlagen

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn