Logo

Afspraken over gebouw- en buitenriolering binnen het perceel herzien

De nationale norm voor gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is in december 2018 met aanvullingsblad A1 op diverse punten verbeterd. Tegelijkertijd is NTR 3216 'Riolering van bouwwerken – Richtlijn voor ontwerp, uitvoering en beheer' in lijn met NEN 3215 aangepast.

NEN 3215+C1+A1:2018 ‘Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen’ geeft bepalingsmethoden en voorwaarden voor de riolering in bouwwerken voor de afvoer van huishoudelijk afval- en hemelwater met betrekking tot:

NEN 3215+C1+A1:2018
De volgende wijzigingen zijn in NEN 3215+C1 verwerkt:

NTR 3216:2018
De Nederlands Technische Richtlijn, NTR 3216, is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in NEN 3215+C1+A1 en gaat hier uitgebreider op in. Daarnaast wordt in de herziene NTR 3216 aandacht besteed aan:

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail [email protected].

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant, telefoon 015 2 690 129 of e-mail [email protected].

Lees het bericht op nen.nl


NEN: wat is het en wat doet het?
Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn