Code geel!
Nieuwe website voor de Bibliotheek AanZet

De Bibliotheek AanZet heeft een nieuwe website. Deze site is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker dan de vorige, zodat informatie snel en gemakkelijk te vinden is. Bovendien is uiterlijk aangepast aan onze huisstijl, die vorig jaar vernieuwd werd. De vorige site was al een aantal jaar oud en voldeed niet meer aan onze eisen. Mobiel was hij bijvoorbeeld niet prettig leesbaar. Ook zijn de mogelijkheden om die site verder te ontwikkelen beperkt. Daarom was het hoog tijd voor een nieuwe! De url blijft gelijk: www.debibliotheekaanzet.nl. De basis staat nu, maar de komende jaren blijft de website, net als de Bibliotheek in ontwikkeling.

--- het volledige persbericht vind je in de bijlage ---


Bijlagen

Nieuwe rol

De Bibliotheek AanZet maakt de wereld van mensen groter, daagt hen uit verder te kijken en helpt hen verder te komen. Zodat iedereen over de juiste vaardigheden en informatie beschikt om optimaal deel te nemen aan onze samenleving.

Wij inspireren mensen, ondersteunen ze bij het vergroten van basisvaardigheden en stimuleren ontmoeting en kennisdeling. Onze vestigingen zijn een laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Met een eigentijdse programmering bieden we uiteenlopende activiteiten voor alle leeftijden en leerniveaus.


Over AanZet

Iedere dag werken wij met 175 deskundige medewerkers en bijna 500 vrijwilligers aan het realiseren van onze doelstelling. De Bibliotheek AanZet zoekt steeds de samenwerking met partners in lokale en regionale netwerken. Zo versterken we elkaars expertise en dragen we met elkaar bij aan de ontwikkeling van de inwoners van het werkgebied.