Logo

21 januari: Gemeenten presenteren hoe zij samen sturen op doen wat werkt

‘Het tellen van activiteiten, uren of cliënten zegt niks over het resultaat’, aldus Han de Jager, wethouder in Alphen aan den Rijn. Zijn gemeente hervormde het sociale domein grondig door samenwerkingsverbanden af te dwingen die worden beoordeeld op de effecten voor inwoners. Alphen aan den Rijn is gastheer van het landelijk congres ‘Samen sturen op doen wat werkt’, op 21 januari in het gemeentehuis. Ook Hilversum, Rotterdam en vele andere steden laten dan zien hoe zij samen met maatschappelijke organisaties sturen op ‘doen wat werkt’. Samen, want wil je verschil maken bij de aanpak van ernstige sociale problemen dan moeten gemeente, professional en burger het echt samen doen. Jantine Kriens, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), sluit het congres af.

  

Jantine Kriens, alg. directeur VNG          Han de Jager, wethouder Alphen aan den Rijn

Hilversum
Tijdens het congres zijn er twee rondes met verschillende deelsessies waarin gemeenten en maatschappelijke organisaties ingaan op hun zoekproces naar hoe het ‘doen wat werkt’ -  werken op basis van de beste ervarings- en wetenschappelijke kennis - te organiseren. “Je moet de tent open gooien, om te kunnen doen wat werkt”, vinden Anita Keita en Tine Hoofd van Versa Welzijn in Hilversum, die één van de deelsessies geven. “Goed onderbouwde interventies zijn een basis om de juiste dingen te doen, maar de volgende stap is lokale doorontwikkeling. En dat kan alleen door teams van reflecterende professionals, in samenspraak met inwoners en partners.”

Rotterdam
Een gemeente die ook ambitieus inzet op doen wat werkt, is Rotterdam. De Maasstad streeft naar meer jeugdinterventies die bewezen effectief zijn. Of tenminste goed onderbouwd. “Zodat we optimaal bijdragen aan waar het om gaat: dat onze jeugd kansrijker, veiliger en gezonder opgroeit. Doen wat werkt, dat klinkt heel logisch. Waarom zou je activiteiten financieren die niet het gewenste effect hebben of niet zijn onderbouwd? ‘Maar zo logisch is dat in de praktijk niet. Vaak gaat het dan meer om aantallen trajecten,’ zegt beleidsadviseur jeugd Eiskje Clason. “Dat is wezenlijk anders. We willen nu dat het daadwerkelijk werkt of zou kunnen werken. Dat activiteiten bewezen effectief zijn of in elk geval onderbouwd. Zodat we daadwerkelijk bereiken waar het ons om gaat: dat onze jeugd kansrijker, veiliger en gezonder opgroeit. Baat het niet dan schaadt het niet? Daar gaan we niet meer voor”.

Alphen aan den Rijn
In Alphen aan den Rijn werken acht zorg- en welzijnsorganisaties samen in een verbond dat wordt beoordeeld op maatschappelijke effecten. Daardoor loont het om aan preventie te doen. “We doen nu meer wat we horen te doen”, vinden Joost Hartog van Tom in de buurt, Marjolein Buis van de gemeente Alphen aan den Rijn en Hester van Beek van Boost. “Zowel de cliënten als de professionals zijn er sterk op vooruit gegaan, zegt Joost Hartog. ”De cliënt wordt veel sneller geholpen. Zijn vraag staat nu centraal, niet de indicatie van het systeem.”

Praktische informatie Congres Samen sturen op doen wat werkt

Datum en tijdstip maandag 21 januari 2019, 10.00 - 17.00 uur
Locatie Gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn. De deelsessies zijn bij andere locaties, vervoer hiernaartoe is geregeld.
Kosten een kaart kost 195 euro
Organisatie Movisie, Sociaal Werk Nederland en gemeente Alphen aan den Rijn.
Mediapartners
Mediapartners:
Aanmelden https://www.movisie.nl/samen-sturen-doen-wat-werkt.


Bekijk hier het hele programma


             

                                                                                                                                                                                           

               Movisie * Catharijnesingel 47 * 3511 GC Utrecht * Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht
                                 T 030 789 20 00 * www.movisie.nl * [email protected]      

                                                                                               

 


 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn