Arbeidsmarktspecialist toonzetter met sociaal ondernemen

Olympia behaalt Aspirant-status op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Den Haag, 26 november 2018 – Olympia heeft als eerste top tien speler binnen de uitzendbranche de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit onafhankelijke toetsing door TNO blijkt dat Olympia aantoonbaar presteert op inclusief ondernemerschap. Olympia focust zich nu op de volgende trede van de PSO-prestatieladder.

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

De Prestatieladder Sociaal Ondernemen van TNO bestaat uit twee componenten: een toegankelijk meetinstrument, dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En een keurmerk, dat wordt uitgegeven na een certificeringsproces. De PSO is wetenschappelijk onderbouwd en uitgegroeid tot landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Aspirant-status PSO

Vandaag heeft Olympia de Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder toegekend gekregen. De organisatie is aantoonbaar bezig met sociaal ondernemen. Bovendien focust de arbeidsmarktspecialist zich nu op de volgende trede van de PSO-Prestatieladder. De ambitie is om het komende jaar direct door te groeien naar Trede 2. Dit betekent dat Olympia dan ruim bovengemiddeld presteert als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn dan bij Olympia meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Betekenis geven via werk

Dimitri Yocarini, CEO van Olympia Nederland: “Wij geloven in de unieke waarde van ieder mens. Dat iedereen werk zou moeten kunnen doen waar hij of zij voldoening uit haalt. Dat alle mensen hun eigen plek en rol hebben in de maatschappij. Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben daar wat meer hulp bij nodig. Dan zijn we er, juist voor die mensen. Omdat iedereen een unieke waarde heeft die tot uitdrukking komt via werk. Daarom kiezen wij voor betekenis geven via werk. De Prestatieladder Sociaal Ondernemen sluit hier goed bij aan.”

Cees Verkuyl, CCO van Olympia Nederland en vanuit de directie van Olympia actief betrokken bij de ontwikkeling van het sociaal ondernemerschap: “We hebben een bewuste keuze gemaakt om samen met onze relaties te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Als arbeidsbemiddelaar kun je heel makkelijk kiezen voor korte termijn oplossingen.

Om een urgent probleem bij de klant op te lossen. Maar daar kiezen wij niet voor. We willen het verschil maken voor mensen, een inclusieve arbeidsmarkt creëren en dus ervoor zorgen dat mensen die nu langs de zijlijn staan in de werkende samenleving terug kunnen keren.”


Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie en/of een foto op hoge resolutie kunt u contact opnemen met:

Olympia Nederland, Tamara Overbeek,telefoon: 06 22 933 648, e-mail: t.overbeek @olympia.nl.

Logo

 
Share on Facebook   Tweet   Share on LinkedIn